Standardowy podręcznik specyfikacji 3dupfitters Mmu2s

Standardowy podręcznik specyfikacji 3dupfitters Mmu2s jest podstawowym dokumentem, który może być wykorzystywany przez firmy do tworzenia produktów opartych na 3dupfitters Mmu2s. Dokument ten zawiera szczegółową specyfikację dla każdego elementu i funkcji 3dupfitters Mmu2s, a także wskazówki dotyczące instalacji, konfiguracji i przeglądania. Jest to szeroki zakres informacji, które mogą pomóc w stworzeniu produktu spełniającego wszystkie wymagania, dzięki czemu będzie on działał zgodnie z zamierzeniami. Standardowy podręcznik specyfikacji 3dupfitters Mmu2s ułatwia również utrzymanie produktu w dobrym stanie i zapobiegać niepożądanym efektom, które mogą wystąpić w wyniku nieprawidłowej instalacji lub konfiguracji.

Ostatnia aktualizacja: Standardowy podręcznik specyfikacji 3dupfitters Mmu2s

Zbiór rekomendacji standaryzujących rozwiązania zabezpieczające w sieciach i systemach informatycznych (Wrzesień, 2021 r. ).

Narodowe Standardy Cyberbezpieczeństwa (NSC), to zbiór rekomendacji standaryzujących rozwiązania zabezpieczające w sieciach i systemach informatycznych wykorzystywanych przez podmioty chcące efektywnie zarządzać systemami bezpieczeństwa informacji.

NSC zostały opracowane na podstawie standardów amerykańskiego National Institute of Science and Technology (NIST) oraz przyporządkowane obowiązującym w polskim systemie prawnym normom stosowanym w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji przez podmioty krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w tym podmioty realizujące zadania publiczne, operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych.

NSC to przewodniki metodyczne, które ułatwią budowanie efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o praktykę stosowaną w administracji federalnej USA.

Narodowe Standardy Cyberbezpieczeństwa realizują interwencję 6. 1 celu szczegółowego 2 Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019 – 2024 w zakresie opracowania i wdrożenia Narodowych Standardów Cyberbezpieczeństwa. 

Na standardy składają się następujące opracowania:

 • Standardy kategoryzacji bezpieczeństwa (NSC 199 wer. 1. 0)
 • Minimalne wymagania bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych podmiotów publicznych (NSC 200 wer. 2. 0)
 • Przewodnik do opracowywania planów bezpieczeństwa systemów informatycznych w podmiotach publicznych (NSC 800-18 wer. 0)
 • Przewodnik dotyczący postępowania w zakresie szacowania ryzyka w podmiotach realizujących zadania publiczne (NSC 800-30 wer. 0)
 • Poradnik Planowania Awaryjnego (NSC 800-34 wer. 0)
 • Ramy zarządzania ryzykiem w organizacjach i systemach informatycznych. Bezpieczeństwo i ochrona prywatności w cyklu życia systemu (NSC 800-37 wer. 0)
 • Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji (NSC 800-39 wer. 0)
 • Przewodnik po telepracy w podmiocie publicznym (NSC 800-46 wer. 0)
 • Zabezpieczenia i ochrona prywatności systemów informatycznych oraz organizacji (NSC 800-53 wer. 0)
 • Ocenianie środków bezpieczeństwa i ochrony prywatności w systemach informacyjnych i organizacjach. Tworzenie skutecznych planów oceny (NSC 800 53A wer. 0)
 • Ocenianie środków bezpieczeństwa i ochrony prywatności w systemach informacyjnych i organizacjach. 1 Załącznik F)
 • Zabezpieczenia bazowe systemów informatycznych oraz organizacji (NSC 800-53B wer. 0)
 • Mapowanie środków bezpieczeństwa: NSC 800-53 wer. 2 – PN-ISO/IEC 27001:2013; PN-ISO/IEC 27001:2013 – NSC 800-53 wer. 2 (NSC 800-53 MAP wer. 0) 
 • Wytyczne w zakresie określania kategorii bezpieczeństwa informacji i kategorii bezpieczeństwa systemu informatycznego część I (NSC 800-60 cz. 1 wer. 0)
 • Wytyczne w zakresie określania kategorii bezpieczeństwa informacji i kategorii bezpieczeństwa systemu informatycznego część II (NSC 800-60 cz. 2 wer. 0)
 • Podręcznik postępowania z incydentami naruszenia bezpieczeństwa komputerowego (NSC 800-61 wer. 0)
 • Przewodnik w zakresie bezpieczeństwa systemów sterowania przemysłowego (NSC 800-82 wer. 0)
 • Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i prywatności w chmurze publicznej (NSC 800-144 wer. 0)
 • Architektura bezpieczeństwa systemów informatycznych w modelu „Zero zaufania” (NSC 800-207 wer. 0)
 • Ogólne wytyczne dotyczące kontroli dostępu do systemów chmury obliczeniowej (NSC 800-210 wer. 0)
 • Model konceptualny przetwarzania we mgle (NSC 500-325 wer. 0)
 • Słownik kluczowych pojęć z zakresu cyberbezpieczeństwa (NSC 7298 wer. 0)
 • Na podstawie przepisu § 3 uchwały 97 Rady Ministrów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie Inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” (M. P. 2019 r. poz. 862) Minister Cyfryzacji, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, Ministrem Obrony Narodowej oraz Ministrem – Członkiem Rady Ministrów, Koordynatorem Służb Specjalnych, określił Standard Cyberbezpieczeństwa Chmur Obliczeniowych.
 • Standardy będą sukcesywnie rozwijane, będą również podlegały rewizjom i aktualizacjom.

  Opis produktu: zestaw Multi Material 2S (MMU2S) - dla drukarek Prusa i3 MK2. 5S/MK3S - do samodzielnego montażu.

  Zestaw rozszerzający możliwości drukarki 3D Original Prusa i3 MK2. 5S/MK3. Jest bardziej zaawansowaną wersją dodatku Multi Material 2. 0. Zastosowanie tego ulepszenia daje możliwość drukowania nawet pięcioma rożnymi filamentami jednocześnie. Dzięki temu drukowanie wysokiej jakości, kolorowych modeli 3D staje się niezwykle proste. Modernizacji i jeszcze większemu dopracowaniu uległy również elementy bezpośrednio związane z procesem podawania filamentu do ekstrudera.

  Zestaw rozszerzający Multi Material 2S dla Original Prusa i3 MK2. 5S/MK3S.

  Producent w prezentowanym dodatku wprowadził szereg nowatorskich rozwiązań, jeszcze bardziej zwiększających komfort korzystania z drukarek Prusa i3. Najistotniejsze, zaimplementowane w Multi Material 2S unowocześnienia dotyczą od nowa zaprojektowanej obudowy urządzenia oraz systemu ładowania filamentu.

  Uaktualnienie Multi Material 2S dla drukarek Prusa i3. Przedmiotem sprzedaży jest rozszerzenie Multi Material 2S. Drukarkę Prusa i3 MK3S można nabyć osobno. 

  Od nowa zaprojektowany korpus urządzenia

  Łożyska dociskowe zamontowane w obracającym się bębnie oraz pojedynczy silnik ekstrudera, składają się na korpus urządzenia. Rozwiązanie to umożliwia zainstalowanie do pięciu filamentów jednocześnie. Materiał do drukowania jest dostarczany i usuwany z ekstrudera automatycznie, przy pomocy wyposażonej w ostrza do przycinania filamentu głowicy wybieraka. com/embed/E1ZxTCApLrs" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="allowfullscreen">

  Działanie Original Prusa i3 MK2. 5S/MK3S Multi Material 2S.

  Szeroka gama materiałów do druku

  Oprócz najpopularniejszych typów filamentów, jak ABS, PETG lub PLA, MM2S jest kompatybilny z materiałami do podpór rozpuszczalnych, takich jak: BVOH i PVA. pl/img/art/inne/15525_3. jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">

  Modele wydrukowane z rozszerzeniem Multi Material 2S przy użyciu pięciu filamentów.

  Nowatorski system ładowania filamentu

  Zastąpienie systemu Bowdena napędem bezpośrednim, dostarczającym za pośrednictwem pojedynczej rurki teflonowej do ekstrudera wybrany filament, ułatwia ładowanie filamentu i zabezpiecza przed jego blokowaniem. Od nowa zaprojektowano również zlokalizowany w głowicy wybieraka czujnik filamentu F. I. N. D. A. pl/img/art/inne/15525_9. pl/img/art/inne/15525_9b. jpg" alt="Czujnik filamentu FINDA" width="537" height="350"/>

  Nowy czujnik filamentu F.

  Bufor filamentu

  Bufor umożliwia wygodne zarządzanie materiałem do drukowania. Zapobiega splątaniu filamentu w trakcie jego instalowania bądź usuwania. Pozwala na wygodne rozmieszczenie szpul, co jest szczególnie istotne w przypadku drukowania z użyciem kilku filamentów jednocześnie. pl/img/art/inne/15525_8. pl/img/art/inne/15525_8b. jpg" alt="Original Prusa i3 MK2. 5S/MK3S Multi Material 2S upgrade kit" width="550" height="350"/>

   Bufor filamentu Multi Material 2S. 

  Funkcja czyszczenia na wypełnieniu lub modelu

  Oficjalne oprogramowanie firmy Prusa, PrusaSlicer wspiera zaawansowane funkcje czyszczenia gotowych modeli 3D.

  Specyfikacja zestawu Multi Material 2S 

  • Nowy korpus o uproszczonej konstrukcji, zwiększającej precyzję druku
  • Możliwość używania do pięciu filamentów jednocześnie
  • Drukowanie przy użyciu filamentu o średnicy 1. 75 mm
  • Ruchoma głowica wybieraka z ostrzem służącym do podcinania filamentu
  • Zastosowanie czujnika filamentu F. A
  • Funkcja wykrywania zaników napięcia i wznawiania wydruku
  • Możliwość korzystania z dwóch trybów:
  • Multi - Material (druk wielofilamentowy)
  • Standardowy dla jednego filamentu 
 • Zaimplementowany do oprogramowania system oczyszczania modelu
 • Części zestawu wykonane są w charakterystycznym pomarańczowym kolorze
 • Zestaw MMU2S zawiera aktualizację MK3S/MK2. 5S, jednostkę MMU2S i bufor filamentu.

  Nie ma więc konieczności oddzielnego zakupu aktualizacji MK3S/MK2. 5S.

  Obsługiwane typy filamentów

 • PLA
 • ABS
 • PETG
 • Materiały rozpuszczalne do podpór:
 • BVOH
 • PVA
 • Prusa i3 MK2. 5S/MK3S z rozszerzeniem Multi Material 2S.

  Zestaw kompatybilny jest z następującymi modelami drukarek Prusa

 • Original Prusa i3 MK3 i MK3S
 • Original Prusa i3 MK2. 5 i MK2. 5S
 • Uwaga!

  Produkt jest dostarczany w formie zestawu do samodzielnego montażu. Urządzenie przed podłączeniem należy zmontować zgodnie z instrukcją producenta.

  Wykonuj wielokolorowe modele na drukarce 3D

  Standardowe wyposażenie dodatkowe zaawansowanych drukarek 3D obejmuje czasem podwójną głowicę drukującą i podwójny ekstruder, pozwalające na wykonywanie modeli dwoma kolorami filamentu jednocześnie. Czeski producent urządzeń drukujących Prusa poszedł o krok dalej i stworzył rozwiązanie, pozwalające na wykorzystanie jednocześnie nawet pięć różnych filamentów.

  W ten sposób powstał zestaw Multi Material 2S (MMU2S) - dla drukarek Prusa i3 MK2. Co ciekawe, wielokolorowy druk odbywa się przy wykorzystaniu nadal tej samej, pojedynczej głowicy drukującej, w jaką wyposażone są drukarki 3D Original Prusa i3 MK2. 5S/MK3.

  Original Prusa i3 – ulepszenie, które imponuje

  Zestaw Multi Material 2S ma formę nakładki, montowanej na górnej ramie urządzenia. Korzysta ona z pojedynczego silnika ekstrudera, a także bębna z łożyskami dociskowymi i wybieraka. Do urządzenia ładuje się równolegle nawet do pięciu wiązek filamentu – w tym np. ABS, PETG lub PLA, ale także tworzyw do drukowania rozpuszczalnych podpór.

  Zestaw Multi Material 2S korzysta z napędu bezpośredniego, co uprościło jego konstrukcję i zapobiega problemom podczas realizacji skomplikowanych projektów. Przy zmianie koloru tworzywa podczas drukowania, wybierak automatycznie odcina jedną wiązkę filamentu i zastępuje ją kolejną. Za sprawność pracy rozszerzenia odpowiada czujnik filamentu F.

  Jeden wydruk 3D – kilka filamentów

  Prusa i3 MK2S to jedna z popularniejszych drukarek 3D w portfolio czeskiego producenta. Już samo urządzenie dostarcza użytkownikom wielu powodów, dla których warto wybrać właśnie ten model. Innowacyjny zestaw Multi Material 2S (MMU2S) - dla drukarek Prusa i3 MK2. 5S/MK3S - do samodzielnego montażu to kolejny atut i prawdziwa rewolucja w podejściu do tworzenia modeli.

  Prusa MK2 wyposażona jest w jedną dyszę drukującą, ale dzięki zastosowaniu mechanizmu MMU2S umożliwia wykorzystanie nawet 5 filamentów podczas druku jednego modelu. Zmiana materiału odbywa się automatycznie – bez konieczności wstrzymywania procesu drukowania przez użytkownika.

  Unowocześniona wersja modułu Multi Material

  Wersja 2S przynosi sporo unowocześnień, wdrożonych od czasu premiery dodatku Multi Material 2. 0. Unowocześniony korpus zawiera obracający się bęben z łożyskami dociskowymi, który zwiększa precyzję ładowania kolejnych wiązek filamentu.

  Zarówno podawanie materiału do ekstrudera, jak i jego późniejsze usuwanie zostało w pełni zautomatyzowane. Multi Material 2S posiada przeprojektowany czujnik filamentu F. - umieszczony w głowicy wybieraka, a także napęd bezpośredni, o wiele skuteczniejszy w takich zastosowaniach niż tradycyjny napęd typu Bowden.

  Materiały fotograficzne zostały zapożyczone ze strony: https://pl. com/

  Certyfikowany system zarządzania jakością wg standardu IATF 16949 to wciąż najpopularniejsza certyfikacja w branży motoryzacyjnej. Zgodnie z podręcznikiem Wytyczne do certyfikacji na zgodność ze standardem IATF 16949: „(…) IATF 16949 ma zastosowanie w zakładach produkcyjnych zleceniodawcy, w których wytwarza się części do produkcji i serwisu oraz wyposażenie dodatkowe według specyfikacji klienta (…)”.

  Wymaganiem wobec firm dostarczających wyroby bezpośrednio do OEM, jest posiadanie certyfikowanego SZJ zgodnego ze standardem IATF 16949 – wówczas organizacja zapewnia, iż spełnia wymagania branżowe, a system zarządzania jakością jest skutecznie wdrożony i utrzymywany.

  Oczywiście nie wszystkie organizacje w ramach łańcucha dostaw posiadają certyfikowane systemy zgodne z wymaganiami standardu IATF. Dostawcy niższego rzędu często posiadają tylko certyfikowany system potwierdzający zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2015. To bez wątpienia jest zgodne z wymaganiami branżowymi, ponieważ wg standardu IATF 16949:2016 – pkt. 8. 4. 2. 3 & SI 8 „(…) system zarządzania jakością certyfikowany na zgodność z ISO 9001 jest początkowym minimalnym akceptowalnym poziomem rozwoju, chyba że klient zaakceptuje inne rozwiązanie (…)”.

  Czy istnieją zatem inne możliwe certyfikacje systemu zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej? Tak.

  Verband der Automobilindustrie (VDA) zaleca swoim członkom stosowanie standardu VDA 6. 1 w przypadku wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania jakością.

  Żeby posiadać certyfikowany system zarządzania jakością na zgodność z wymaganiami tomu VDA 6. 1, organizacje powinny również znać wymagania podręcznika referencyjnego VDA 6 – „Wymagania do certyfikacji dla VDA 6. 1, VDA 6. 2 i 6. 4”, który określa wymagania dotyczące kwalifikacji auditorów 3. strony, jak i procesu uzyskania certyfikacji. Niestety certyfikacja systemu zarządzania jakością na zgodność z VDA 6. 1 jest wciąż rzadkością w Polsce. Jednostki certyfikujące, przeprowadzające audity 3. strony, mogą wystawić certyfikat VDA 6. 1, jeśli posiadają zatwierdzenie VDA. Lista jednostek certyfikujących, które mają możliwości przeprowadzenia takiej certyfikacji znajduje się na stronie organizacji VDA (LINK). Certyfikat VDA 6. 1 jest wydawany przy stopniu spełnienia wymagań na poziomie 90% i zakończeniu procesu zarządzania niezgodnościami. Stopień spełnienia wymagań [%] nie jest podany na certyfikacie VDA 6. 1.

  Podręcznik VDA 6. 1 – Audit systemu zarządzania jakością (PL)

  W tomie VDA 6 -„Wymagania do certyfikacji dla VDA 6. 4” przedstawiono:

  • rodzaje auditów w organizacjach,
  • wymagania do certyfikacji na zgodność z VDA 6. 1,
  • cykl certyfikacji,
  • wymagania wobec jednostek certyfikujących,
  • wymagania dotyczące umowy pomiędzy jednostką certyfikująca a klientem/zleceniodawcą,
  • wymagania wobec auditorów trzeciej strony,
  • wymagania dotyczące procesu auditu zgodności ze standardami VDA (ustalanie liczby dni auditowych, działania wspomagające, powoływanie zespołu audytującego, plan auditu dla wszystkich auditów itp. ).

  Wymagania wskazane w standardzie VDA 6 są porównywalne do treści podręcznika: „Wytyczne do certyfikacji na zgodność ze standardem IATF 16949”.

  Standard VDA 6. 1 nie jest nowością w branży motoryzacyjnej. Pierwsze wydanie tomu miało miejsce już w roku 1991. Od tego czasu podręcznik był aktualizowany w celu dostosowania jego treści do aktualnych wymagań obowiązujących w branży motoryzacyjnej.

  Podręcznik VDA 6. 1 stanowi podstawę dla:

  • wewnętrznych auditów systemów zarządzania jakością (audity 1. strony),
  • auditów u dostawców (audity 2. strony),
  • oraz auditów certyfikujących (3. strony).

  Podręcznik VDA 6. 1 zawiera katalog pytań, który obowiązuje w trakcie auditowania systemu jakości w organizacji, wraz z definicją, objaśnieniem i wyjaśnieniem każdego pytania. Forma podręcznika ułatwia tym samym przeprowadzenie auditu, czy też opracowanie wewnętrznych formularzy w organizacji na potrzeby takiego auditu. Wynik auditu bazujący na wyniku procentowym, ma wskazać organizacji, gdzie powinna skupić swoje wysiłki w celu dalszego doskonalenia SZJ. Ważne jest, aby pamiętać, iż przy zastosowaniu tomu VDA 6. 1 obowiązują równocześnie wymagania tomu VDA 6 „Wytyczne do certyfikacji”, gdzie wskazano, w jaki sposób należy ocenić zgodność procentową auditowanego systemu. Katalog pytań w podręczniku jest podzielony na dwie części: część U – Zarządzanie przedsiębiorstwem oraz część P – Wyrób
  i proces. W części U określono m. in. podstawowe zadania kierownictwa przedsiębiorstwa, do których należy:

  • ustalenie polityki jakości, uzgodnienie i nadzorowanie celów jakościowych,
  • ustalenie i monitorowanie wskaźników dotyczących kosztów jakości (środki),
  • uwzględnienie aspektów bezpieczeństwa wyrobu i odpowiedzialności producenta za wyrób,
  • zaangażowanie wszystkich pracowników w poczucie odpowiedzialności za jakość (zasoby).

  W części P z kolei wskazane są wymagania/pytania do auditowania wyrobu i procesu wytwarzania podzielone tematycznie na rozdziały. Uwzględniono tam zagadnienia dotyczące m. in:

  • przeglądu umowy,
  • rozwoju wyrobu (08) – zadania w zakresie zapewnienia jakości w obszarze rozwoju i konstruowania wyrobu,
  • planowania procesu wytwarzania,
  • nadzorowania udokumentowanych informacji – kompetencji osób, sposobu nadzorowania i przechowywania dokumentacji,
  • procesu zakupów – wraz z wymaganiami przekazywanymi dostawcom,
  • nadzorowania wyrobu powierzonego przez klienta (12) – element ten nie ma zastosowania, kiedy nie mamy do czynienia z wyrobem powierzonym w rozumieniu definicji ujętej w tomie VDA 6. 1,
  • identyfikacji i identyfikowalności wyrobów,
  • sterowania procesem – część ta obejmuje planowanie procesu wytwarzania, organizację produkcji, działania zmierzające do zabezpieczenia produkcji wraz z gospodarką narzędziową,
  • kontroli wyrobu,
  • nadzorowania środków kontrolno-pomiarowych,
  • nadzorowania wyrobów niezgodnych,
  • działań korygujących.

  Podobnie jak w standardzie IATF 16949, dozwolone są pewne wyłączenia z zakresu systemu zarządzania jakością. Wg standardu IATF 16949 – jedyne dopuszczone wyłączenie dotyczy wymagań dla projektowania i rozwoju wyrobu. Wg podręcznika VDA 6. 1 – w szczególnych okolicznościach można całkowicie lub częściowo pominąć elementy: 08 Rozwój, rozwój wyrobu i/lub 12 – Nadzorowanie wyrobu powierzonego przez klienta.

  Chcesz wziąć udział w szkoleniu z zakresu jakości?

  W rozdziale 10. podręcznika VDA 6. 1 – Macierz porównawcza, przedstawiono w formie tabeli różnice pomiędzy VDA 6. 1, a normą ISO 9001:2015. Widać tym samym specyficzne wymagania standardu VDA 6. 1, które nie są uwzględnione w normie ISO 9001 i analogicznie, których brakuje w standardzie IATF 16949:2016, takie jak: pełnomocnik najwyższego kierownictwa ds. systemu zarządzania jakością, aspekty finansowe systemów zarządzania jakością, czy też monitorowanie zadowolenia pracowników.

  Na koniec warto również wspomnieć o zmianach do podręcznika VDA 6. Podobnie jak
  w standardzie IATF 16949:2016, gdzie mamy 19 zatwierdzonych interpretacji (SI), do podręcznika VDA 6. 1 też zostały wydane SI. Obecnie istnieją 3 zatwierdzone interpretacje zmieniające kolejno wymagania pytań: 4. 5, 16. 1 oraz 16. Zatwierdzona interpretacja (SI) zmienia interpretację zasady lub wymagania, zatem organizacja powinna uwzględnić opublikowane zmiany w trakcie auditu SZJ na zgodność ze standardem VDA 6. Opublikowane SI oraz FAQ do tomu VDA 6. 1 dostępne są TUTAJ.

  Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniem z tematyki VDA 6. 1 lub przeprowadzeniem auditu w Państwa firmie na zgodność z tym standardem, zapraszamy do kontaktu.

  Autor:
  Anna Niedźwiedzka-Kubieniec
  Trener/konsultant, auditor IATF 16949/VDA 6. 1

  Standardowy podręcznik specyfikacji 3dupfitters Mmu2s

  Bezpośredni link do pobrania Standardowy podręcznik specyfikacji 3dupfitters Mmu2s

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Standardowy podręcznik specyfikacji 3dupfitters Mmu2s