Specyfikacja interfejsu logicznego Scsi Canon Realis Lv 7590

Specyfikacja interfejsu logicznego SCSI Canon Realis LV 7590 jest oparta na protokole SCSI-3, który pozwala na wykorzystanie wydajnych technik i protokołów komunikacyjnych. Canon Realis LV 7590 oferuje szybkie i niezawodne połączenie zewnętrznego urządzenia. Specyfikacja interfejsu logicznego SCSI Canon Realis LV 7590 zapewnia wysoką wydajność, zarządzanie zasobami i wsparcie zaawansowanych funkcji, takich jak RAID, kontrola dostępu i monitorowanie stanu. Interfejs logiczny SCSI Canon Realis LV 7590 jest kompatybilny z wieloma popularnymi systemami operacyjnymi, w tym Windows, Linux i Mac OS X.

Ostatnia aktualizacja: Specyfikacja interfejsu logicznego Scsi Canon Realis Lv 7590

87S4-015

Sekcja ta opisuje wymagane ustawienia i procedurę otwierania interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Wykonaj kolejno kroki od 1 do 2.

WAŻNE

W zależności od usługi logowania, używana przeglądarka internetowa może nie być obsługiwana.

Ekrany interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) mogą różnić się wyglądem w zależności od rodzaju przeglądarki internetowej i jej wersji.

Urządzenie obsługuje również adresy IPv6. Aby uzyskać dostęp do adresów IPv6, Twój system musi również obsługiwać adresy IPv6.

Przed zmianą ustawień na tym urządzeniu, skonfiguruj przeglądarkę internetową, aby mogła ona korzystać z ciasteczek i języka JavaScript.

UWAGA

Środowisko pracy interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

Interfejs Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) można uruchamiać w następujących środowiskach systemowych:

Windows

Internet Explorer 11

Microsoft Edge

Google Chrome

Mac OS

Safari 11 lub nowsza

Krok 1: Sprawdzanie ustawień dotyczących otwierania interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

Aby skonfigurować ustawienia, musisz być zalogowany jako administrator. Logowanie się jako administrator

1

Sprawdź adres IP tego urządzenia.

Sprawdzając adres IPv4

Sprawdzając adres IPv6

Naciśnij (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP> <Ustawienia IPv6>.

2

Sprawdź IPv6 pod kątem swojego środowiska lub celu.

Aby sprawdzić bezstanowy adres, naciśnij <Ustawienia Adresu Bezstanowego> i sprawdź ustawienia.

Aby sprawdzić adres ręczny, naciśnij <Ustawienia adresu wprow. ręcznie> i sprawdź ustawienia.

Aby sprawdzić adres stanowy, naciśnij <Użyj DHCPv6> i sprawdź ustawienia.

Sprawdź, czy interfejs Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jest włączony.

Upewnij się, że ustawienie <Ustawienia Zarządzania> <Licencja/Inne> <Zdalny interfejs użytkownika> ma wartość <Włącz>.

Szyfrowanie komunikacji interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

Ustaw klucz TLS i certyfikat, a następnie ustaw <Użyj TLS> na <Włącz> i zrestartuj to urządzenie.

Krok 2: Otwieranie interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

Aby uruchomić Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), należy wprowadzić adres IP urządzenia w przeglądarce internetowej.

Otwórz przeglądarkę internetową.

Wprowadź „http://<adres IP urządzenia>/” w polu adresu i naciśnij [Enter] na klawiaturze.

Jeżeli ekran logowania nie pojawia się w punkcie 3 tej procedury, wyczyść pamięć podręczną przeglądarki (cache) i ponownie wprowadź adres IP.

Jeśli komunikacja interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jest szyfrowana, może pojawić się ostrzeżenie. Jeżeli nie występują żadne problemy z certyfikatem lub ustawieniami TLS, możesz kontynuować korzystanie ze strony internetowej.

3

Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Wprowadź zarejestrowaną [User Name] oraz [Password], wybierz [Login Destination] i kliknij [Log In].

Gdy pojawi się [Log In (Guest)], niezarejestrowani użytkownicy mogą użyć tego przycisku, aby zalogować się jako użytkownicy ogólni.

Z uwagi na bezpieczeństwo, domyślne hasło Administratora na tym urządzeniu to „7654321”. Skorzystaj z poniższej procedury, aby zmienić hasło Administratora przed zalogowaniem się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Pamiętaj o zapisaniu hasła, aby go nie zapomnieć.

Zmień hasło Administratora w <Zarządzanie Użytkownikiem> <Zarządzanie Uwierzytelnianiem> <Rejestruj/Edytuj uwierzytelnionego użytkownika>.

4

Sprawdź, czy pojawia się ekran główny interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (strona główna).

Korzystając z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), nie naciskaj przycisku [Back] w przeglądarce. Jeżeli skorzystasz z przycisku [Back] strona może być zmieniana nieprawidłowo.

Nie można uzyskać dostępu do urządzenia poprzez serwer proxy. Jeżeli Twój system wykorzystuje serwer proxy, skonfiguruj przeglądarkę internetową tak, aby miała dostęp do urządzenia bez korzystania z serwera proxy.

Ostatnie ustawienie skonfigurowane w trakcie korzystania z interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) będzie aktywne podczas korzystania z panelu sterowania urządzenia.

Jeśli otwarto wiele okien interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jednocześnie, obowiązywać będzie ostatnie wybrane ustawienie. Zaleca się, aby nie otwierać więcej niż jednego interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jednocześnie.

Wprowadzając tekst z przeglądarki internetowej, korzystaj wyłącznie ze znaków, które można wprowadzić z poziomu panelu ekranu dotykowego tego urządzenia. Jeżeli skorzystasz z innych znaków, mogą one nie być wyświetlane lub rozpoznawane przez urządzenie prawidłowo.

Niektórzy czytelnicy uważają, że nie znają różnicy między dyskami twardymi, dlatego w tym artykule przedstawiono interfejs dysku twardego, w tym IDE, SATA i SCSI.

Co to jest dysk twardy IDE / ATA?

Zintegrowana elektronika urządzenia. Jest to najczęściej używany interfejs dysku twardego na rynku. Fantazyjna nazwa odnosi się do tego, jak technologia IDE „integruje” elektroniczny sterownik z samym napędem. Interfejs IDE, który mógł obsługiwać tylko dyski do 540 MB, został zastąpiony przez doskonałą technologię EIDE (Enhanced-IDE), która obsługuje ponad 50 GB i pozwala na ponad dwukrotnie szybszy transfer danych. Innym najpopularniejszym interfejsem dysku twardego jest SCSI, który jest szybszy niż EIDE, ale zwykle kosztuje więcej.

Chociaż tak naprawdę odnosi się do ogólnej technologii, większość ludzi używa tego terminu w odniesieniu do specyfikacji ATA, która korzysta z tej technologii.

Co to jest ATA?

Załącznik AT. Specyfikacja, sformułowana w latach 1980-tych przez konsorcjum producentów sprzętu i oprogramowania, że ​​defines interfejs napędu IDE. AT oznacza komputer osobisty IBM PC / AT i jego architekturę magistrali. Dyski IDE są czasami nazywane dyskami ATA lub dyskami AT bus. Nowsza specyfikacja ATA-2 defines interfejs EIDE, który jest ulepszeniem standardu IDE. (Zobacz także IDE i EIDE. )

Istnieje kilka wersji ATA, wszystkie opracowane przez Komitet Small Form Factor (SFF):

ATA: Znany również jako IDE, obsługuje jeden lub dwa dyski twarde, interfejs 16-bitowy oraz tryby PIO 0, 1 i 2.
ATA-2: Obsługuje szybsze tryby PIO (3 i 4) oraz tryby DMA dla wielu słów (1 i 2). Obsługuje również logiczne adresowanie bloków (LBA) i transfery bloków. ATA-2 jest sprzedawany jako Fast ATA i Enhanced IDE (EIDE).
ATA-3: Drobne poprawki do ATA-2.
Ultra-ATA: [b] Nazywany również Ultra-DMA, ATA-33 i DMA-33, obsługuje tryb wielodostępowy DMA 3 z prędkością 33 MB / s.
[b] ATA / 66: Wersja ATA zaproponowana przez Quantum Corporation i obsługiwana przez firmę Intel, która podwaja przepustowość ATA do 66 MB / s.
ATA / 100: Zaktualizowana wersja ATA / 66, która zwiększa szybkość przesyłania danych do 100 MB / s.
ATA nazywa się również Parallel ATA.

Dysk twardy z interfejsem IDE

Co to jest dysk twardy SATA?

Definaród

Przystawka Serial Advanced Technology, często w skrócie SATA lub S-ATA, to łącze szeregowe - pojedynczy kabel z co najmniej czterema żyłami tworzy połączenie typu punkt-punkt między urządzeniami. Jako ewolucja starszego fizycznego interfejsu pamięci masowej Parallel ATA, adaptery hosta SATA i urządzenia komunikują się za pośrednictwem szybkiego kabla szeregowego.

Dysk twardy z interfejsem SATA

Według Wikipedii magistrala komputerowa SATA, interfejs pamięci masowej do łączenia adapterów magistrali hosta (najczęściej zintegrowanych z laptopami i płytami głównymi komputerów stacjonarnych) z urządzeniami pamięci masowej (takimi jak dyski twarde i napędy optyczne), oferuje kilka istotnych zalet w porównaniu ze starszymi równoległy interfejs ATA / „EIDE”: mniejsze obciążenie i koszt kabli (7 pinów w porównaniu z 40 pinami), szybszy i bardziej efektywny transfer danych oraz możliwość usuwania lub dodawania urządzeń podczas pracy (hot swapping).

Korzyść

Szybkości transferu dla Serial ATA zaczynają się od 150 MB / s. Jedną z głównych zalet projektowych Serial ATA jest to, że cieńsze kable szeregowe ułatwiają bardziej wydajny przepływ powietrza wewnątrz obudowy, a także pozwalają na mniejsze konstrukcje obudowy. Natomiast kable IDE stosowane w równoległych systemach ATA są większe niż kable Serial ATA i mogą rozciągać się tylko na 40 cm długości, podczas gdy kable Serial ATA mogą rozciągać się do jednego metra.

Co to jest SCSI?

Akronim od Small Computer System Interface. Ten interfejs został wprowadzony jako metoda łączenia wielu urządzeń peryferyjnych z komputerami. W oparciu o strukturę magistrali równoległej, gdzie każde urządzenie ma unikalny identyfikator (lub adres), magistrala SCSI będzie obsługiwać do siedmiu urządzeń oraz adapter hosta. Nowsze „szerokie” interfejsy, używane prawie wyłącznie dla dysków twardych, mogą obsługiwać do 15 urządzeń oraz kontroler hosta i mogą przesyłać dane z szybkością do 320 MB / s. Ze względu na obsługę wielu urządzeń i zwiększoną długość kabla (do 6 metrów w przypadku SCSI-2), wyższą szybkość transferu i możliwość zainstalowania wielu adapterów hosta na płycie głównej lub w dostępnych złączach, interfejs SCSI jest najczęściej używany do podłączaj urządzenia zewnętrzne, takie jak skanery, dyski CD-ROM, powielacze CD i obudowy do przechowywania wielu dysków, jednocześnie łącząc się wewnętrznie z urządzeniami SCSI, zwykle na tym samym adapterze.

Chociaż SCSI jest standardem ANSI, istnieje wiele jego odmian, więc dwa interfejsy SCSI mogą być niekompatybilne. Na przykład SCSI obsługuje kilka rodzajów złączy.

Obecnie wdrażane są następujące odmiany SCSI:

  • SCSI-1: Wykorzystuje 8-bitową magistralę i obsługuje prędkości transmisji danych 4 MB / s.
  • SCSI-2: Taki sam jak SCSI-1, ale wykorzystuje 50-stykowe złącze zamiast 25-stykowego i obsługuje wiele urządzeń. To właśnie ma na myśli większość ludzi, gdy odnoszą się do zwykłego SCSI.
  • Wide SCSI: Używa szerszego kabla (168 linii kabla do 68 pinów) do obsługi transferu 16-bitowego.
  • Szybki SCSI: wykorzystuje 8-bitową magistralę, ale podwaja częstotliwość taktowania w celu obsługi prędkości transmisji danych 10 MB / s.
  • Fast Wide SCSI: wykorzystuje 16-bitową magistralę i obsługuje przepływność danych 20 MB / s.
  • Ultra SCSI: wykorzystuje 8-bitową magistralę i obsługuje prędkości transmisji danych 20 MB / s.
  • SCSI-3: Wykorzystuje 16-bitową magistralę i obsługuje przepływność 40 MB / s. Nazywany także Ultra Wide SCSI.
  • Ultra2 SCSI: Wykorzystuje 8-bitową magistralę i obsługuje prędkości transmisji danych 40 MB / s.
  • Wide Ultra2 SCSI: Wykorzystuje 16-bitową magistralę i obsługuje przepływność 80 MB / s.
Dysk twardy z interfejsem SCSI
Dysk twardy SCSI
Sortuj według:

Wygląd:Lista |Klasyczny |Boxy |Cechy

12Następna »

Lampa do projektora CANON LV-5300 LV-LP07 / 6568A001AA

Lampa do projektora CANON LV-5300
Cena netto:
Cena brutto:

zaznacz by porównać

Lampa do projektora CANON LV-7240 LV-LP24 / 0942B001AA

Lampa do projektora CANON LV-7240

Lampa do projektora CANON LV-7245 LV-LP24 / 0942B001AA

Lampa do projektora CANON LV-7245

Lampa do projektora CANON LV-7250 LV-LP26 / 1297B001AA

Lampa do projektora CANON LV-7250

Lampa do projektora CANON LV-7255 LV-LP24 / 0942B001AA

Lampa do projektora CANON LV-7255

Lampa do projektora CANON LV-7260 LV-LP26 / 1297B001AA

Lampa do projektora CANON LV-7260

Lampa do projektora CANON LV-7265 LV-LP26 / 1297B001AA

Lampa do projektora CANON LV-7265

Lampa do projektora CANON LV-7275 3522B003AA / LV-LP31

Lampa do projektora CANON LV-7275

Lampa do projektora CANON LV-7280 LV-LP32 / 4330B001AA

Lampa do projektora CANON LV-7280

Lampa do projektora CANON LV-7285 LV-LP32 / 4330B001AA

Lampa do projektora CANON LV-7285

Lampa do projektora CANON LV-7365 LV-LP30 / 2481B001AA

Lampa do projektora CANON LV-7365

Lampa do projektora CANON LV-7370 3522B003AA / LV-LP31

Lampa do projektora CANON LV-7370

Lampa do projektora CANON LV-7375 3522B003AA / LV-LP31

Lampa do projektora CANON LV-7375

Lampa do projektora CANON LV-7380 LV-LP32 / 4330B001AA

Lampa do projektora CANON LV-7380

Lampa do projektora CANON LV-7385 3522B003AA / LV-LP31

Lampa do projektora CANON LV-7385

Lampa do projektora CANON LV-7490 LV-LP34 / 5322B001

Lampa do projektora CANON LV-7490

Lampa do projektora CANON LV-7545 LV-LP13 / 7670A001AA

Lampa do projektora CANON LV-7545

Lampa do projektora CANON LV-7590 LV-LP33 / 4824B001

Lampa do projektora CANON LV-7590

Lampa do projektora CANON LV-8215 3522B003AA / LV-LP31

Lampa do projektora CANON LV-8215

Lampa do projektora CANON LV-8235 LV-LP36 / 5806B001

Lampa do projektora CANON LV-8235

Lampa do projektora CANON LV-8300 3522B003AA / LV-LP31

Lampa do projektora CANON LV-8300

Lampa do projektora CANON LV-8310 3522B003AA / LV-LP31

Lampa do projektora CANON LV-8310

Lampa do projektora CANON LV-8320 LV-LP34 / 5322B001

Lampa do projektora CANON LV-8320

Lampa do projektora CANON LV-HD420 LV-LP42

Lampa do projektora CANON LV-HD420

Lampa do projektora CANON LV-S1 LV-LP12 / 7566A001AA

Lampa do projektora CANON LV-S1

Lampa do projektora CANON LV-S2 LV-LP14 / 8276A001

Lampa do projektora CANON LV-S2

Lampa do projektora CANON LV-S300 LV-LP37 / 0030C001

Lampa do projektora CANON LV-S300

Lampa do projektora CANON LV-S4 LV-LP23 / 0560B001AA

Lampa do projektora CANON LV-S4

Lampa do projektora CANON LV-WX300 LV-LP39 / 0119C001

Lampa do projektora CANON LV-WX300

Lampa do projektora CANON LV-WX300ST LV-LP40 / 0120C001

Lampa do projektora CANON LV-WX300ST

Lampa do projektora CANON LV-WX310ST LV-LP40 / 0120C001

Lampa do projektora CANON LV-WX310ST

Lampa do projektora CANON LV-WX320 LV-LP40 / 0120C001

Lampa do projektora CANON LV-WX320

Lampa do projektora CANON LV-X1 LV-LP12 / 7566A001AA

Lampa do projektora CANON LV-X1

Lampa do projektora CANON LV-X2 LV-LP15 / 8441A001AA

Lampa do projektora CANON LV-X2

Lampa do projektora CANON LV-X300 LV-LP37 / 0030C001

Lampa do projektora CANON LV-X300

Lampa do projektora CANON LV-X300ST LV-LP38 / 0031C001

Lampa do projektora CANON LV-X300ST

Lampa do projektora CANON LV-X310ST LV-LP38 / 0031C001

Lampa do projektora CANON LV-X310ST

Lampa do projektora CANON LV-X320 LV-LP38 / 0031C001

Lampa do projektora CANON LV-X320

Lampa do projektora CANON LV-X420 LV-LP42

Lampa do projektora CANON LV-X420

Lampa do projektora CANON LV-X6 LV-LP27 / 1298B001AA

Lampa do projektora CANON LV-X6

Lampa do projektora CANON LV-X7 LV-LP27 / 1298B001AA

Lampa do projektora CANON LV-X7

Lampa do projektora CANON LX-MU500 LX-LP02 / 1035C001

Lampa do projektora CANON LX-MU500

Lampa do projektora CANON LX-MU700 LX-LP01 / 0953C001

Lampa do projektora CANON LX-MU700

Lampa do projektora CANON LX-MW500 LX-LP02 / 1035C001

Lampa do projektora CANON LX-MW500

Lampa do projektora CANON REALiS 4K500ST RS-LP10F / 1286C001

Lampa do projektora CANON REALis 4K500ST

Lampa do projektora CANON REALiS SX6 RS-LP02 / 1311B001

Lampa do projektora CANON REALiS SX6

Lampa do projektora CANON REALiS SX6000 RS-LP07 / RS-LP06 / 5017B001AA / 4965B001

Lampa do projektora CANON REALiS SX6000

Lampa do projektora CANON REALiS SX80 RS-LP05 / 2678B001

Lampa do projektora CANON REALiS SX80

Lampa do projektora CANON REALiS SX800 RS-LP05 / 2678B001

Lampa do projektora CANON REALiS SX800

Lampa do projektora CANON REALiS WUX4000 RS-LP07 / RS-LP06 / 5017B001AA / 4965B001

Lampa do projektora CANON REALiS WUX4000

Lampa do projektora CANON REALiS WUX400ST RS-LP08 / 8377B001

Lampa do projektora CANON REALiS WUX400ST

Lampa do projektora CANON REALiS WUX450 RS-LP08 / 8377B001

Lampa do projektora CANON REALiS WUX450

Lampa do projektora CANON REALis WUX500 RS-LP08 / 8377B001

Lampa do projektora CANON REALis WUX500

Lampa do projektora CANON REALiS WUX5000 RS-LP07 / RS-LP06 / 5017B001AA / 4965B001

Lampa do projektora CANON REALiS WUX5000

Lampa do projektora CANON REALiS WUX6000 RS-LP09 / 9963B001

Lampa do projektora CANON REALiS WUX6000

Lampa do projektora CANON REALiS WUX6500 RS-LP11 / 2141C001

Lampa do projektora CANON REALiS WUX6500

Lampa do projektora CANON REALiS WUX6500D RS-LP11 / 2141C001

Lampa do projektora CANON REALiS WUX6500D

Lampa do projektora CANON REALiS WX450ST RS-LP08 / 8377B001

Lampa do projektora CANON REALiS WX450ST

Lampa do projektora CANON REALiS WX520 RS-LP08 / 8377B001

Lampa do projektora CANON REALiS WX520

Lampa do projektora CANON REALiS WX6000 RS-LP07 / RS-LP06 / 5017B001AA / 4965B001

Lampa do projektora CANON REALiS WX6000


Specyfikacja interfejsu logicznego Scsi Canon Realis Lv 7590

Bezpośredni link do pobrania Specyfikacja interfejsu logicznego Scsi Canon Realis Lv 7590

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Specyfikacja interfejsu logicznego Scsi Canon Realis Lv 7590