Przegląd produktów Epson Eh Ls800b

Przegląd produktu Epson Eh Ls800b to skuteczne rozwiązanie dla wszystkich, którzy szukają wydajnego, wysokiej jakości skanera laserowego. Urządzenie jest wyposażone w szybkie, wydajne i niezawodne skanowanie, które jest idealne do obsługi szerokiego zakresu zastosowań, od biur domowych po zastosowania w zakładach produkcyjnych. Wbudowany system automatycznego skanowania skanuje dokumenty i pozwala na wygodne wyszukiwanie materiałów biznesowych. Skaner jest łatwy w obsłudze, dzięki czemu korzystanie z niego jest szybkie i wygodne. Epson Eh Ls800b jest wytrzymały i niezawodny, dzięki czemu stanowi doskonałe rozwiązanie dla wszystkich, którzy szukają wydajnego skanera.

Ostatnia aktualizacja: Przegląd produktów Epson Eh Ls800b

Sterownik drukarki pozwala na wybór wielu ustawień, umożliwiając uzyskanie najlepszych wyników drukowania. Program Status Monitor i programy narzędziowe drukarki pozwalają na sprawdzanie drukarki i zachowanie jej w jak najlepszym stanie.

Uwaga dla użytkowników systemu Windows:

Najnowsza wersja sterownika drukarki jest automatycznie pobierana ze strony internetowej firmy Epson i instalowana przez sterownik drukarki. Kliknij Driver Update (Aktualizacja sterownika) przycisk w oknie sterownika drukarki Maintenance (Konserwacja), a następnie postępuj według instrukcji na ekranie. Jeśli w oknie Maintenance (Konserwacja) nie pojawi się przycisk, wskaż All Programs (Wszystkie programy) lub Programs (Programy) w menu Start Windows i zaznacz w folderze EPSON.

Uwaga dla użytkowników systemów Windows Me i 98 SE:

W zależności od kraju sterownik drukarki może być dostępny tylko w angielskiej wersji językowej.

Uzyskiwanie dostępu do sterownika drukarki w systemie Windows

Dostęp do sterownika drukarki można uzyskać z poziomu większości aplikacji w systemie Windows, z menu Start systemu Windows oraz z paska zadań.

Aby określić ustawienia, które będą miały zastosowanie tylko do używanej aplikacji, należy uzyskać dostęp do sterownika drukarki z poziomu danej aplikacji.

Aby określić ustawienia, które będą miały zastosowanie do wszystkich aplikacji w systemie Windows, należy uzyskać dostęp do sterownika drukarki z poziomu menu Start lub paska zadań.

Informacje dotyczące uzyskiwania dostępu do sterownika drukarki można znaleźć w następujących sekcjach. gif"/>Uwaga:

Zrzuty ekranu z oknami sterownika drukarki, znajdujące się w tym podręczniku, wykonano w systemie Windows XP.

Z aplikacji systemu Windows

Kliknij Print (Drukuj) lub Print Setup (Ustawienia wydruku) w File menu.

W oknie, które się pojawi, kliknij Printer (Drukarka), Setup (Instalator), Options (Opcje), Preferences (Preferencje) lub Properties (Wlasciwosci). W przypadku niektórych programów konieczne może być kliknięcie jednego przycisku lub kombinacji przycisków.

Z menu Start

Windows Vista:
Kliknij przycisk Start, wybierz Control Panel (Panel sterowania), a następnie wybierz Printer (Drukarka) z kategorii Hardware and Sound (Sprzęt i dźwięk). (Jeśli panel sterowania ustawiony jest na widok klasyczny, kliknij Printers (Drukarki)).

Windows XP:
Kliknij Start (Rozpocznij), Control Panel (Panel sterowania), następnie kliknij Printers and Faxes (Drukarki i faksy). (Jeśli Panel sterowania jest w widoku Widok kategorii (Category View), kliknij Printers and Other Hardware (Drukarki i inny sprzet), następnie kliknij Printers and Faxes (Drukarki i faksy)).

W systemie Windows Me, 98 SE i 2000:
Kliknij Start (Rozpocznij), wskaż Settings (Ustawienia), następnie kliknij Printers (Drukarki).


Wybierz drukarkę, a następnie kliknij Select printing preferences (Wybierz preferencje drukowania).

Windows XP i 2000:
Wybierz drukarkę, a następnie w File menu kliknij polecenie Printing Preferences (Preferencje drukowania).

W systemie Windows Me i 98 SE:
Wybierz drukarkę, a następnie w File menu kliknij polecenie Properties (Wlasciwosci).

Za pomocą ikony skrótu na pasku zadań

Kliknij prawym klawiszem ikonę drukarki na pasku narzędziowym, następnie wybierz Printer Settings (Ustawienia drukarki).

Aby dodać ikonę skrótu na pasku zadań systemu Windows, należy najpierw uruchomić sterownik drukarki z poziomu menu Start w sposób opisany powyżej. Następnie kliknij zakładkę Maintenance (Konserwacja), przycisk Speed & Progress (Szybkość i postęp) oraz przycisk Monitoring Preferences (Preferencje monitorowania). W oknie Monitoring Preferences (Preferencje monitorowania) zaznacz pole wyboru Select Shortcut Icon (Zaznacz ikonę skrótu).

Uzyskiwanie informacji za pośrednictwem pomocy elektronicznej

Dostęp do pomocy online dotyczącą elementów sterownika drukarki można uzyskać z poziomu aplikacji lub z menu Start systemu Windows.
Patrz sekcja Uzyskiwanie dostępu do sterownika drukarki w systemie Windows

W oknie sterownika drukarki spróbuj wykonać jedną z poniższych procedur.

Kliknij element prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycję Help (Pomoc).

Kliknij przycisk , znajdujący się w prawym górnym rogu okna, a następnie kliknij element (tylko w systemach Windows XP, Me, 98 SE i 2000).

Uzyskiwanie dostępu do sterownika drukarki w systemie Mac OS X

W poniższej tabeli opisano sposób uzyskiwania dostępu do okien dialogowych sterownika drukarki.

Page Setup (Konfiguracja strony)

W File menu aplikacji kliknij polecenie Page Setup (Konfiguracja strony).

Print (Drukuj)

W File menu aplikacji kliknij polecenie Print (Drukuj).

EPSON Printer Utility2

Dostęp do tego programu jest możliwy na trzy sposoby:

W folderze Applications (Programy) na twardym dysku Macintosha kliknij dwukrotnie ikonę EPSON Printer Utility2. Z listy Printer List (Lista drukarek) wybierz drukarkę, a następnie kliknij przycisk OK.

Otwórz folder Applications (Programy) na twardym dysku, a następnie otwórz folder Utilities (Narzędzia) i dwukrotnie kliknij ikonę Print Center (Centrum drukowania) lub Printer Setup Utility. Z listy wybierz odpowiednią drukarkę i kliknij przycisk Configure (Konfiguru) lub Utility (Program narzędziowy).

W menu File (Plik) aplikacji kliknij Print (Drukuj), wybierz Print (Drukuj) w wyświetlanym oknie Print Settings (Ustawienia drukowania), a następnie kliknij ikonę Utility (Program narzędziowy). Ikona ta nie jest wyświetlana w systemie Mac OS X 10. 2. 8 lub jeśli drukarka jest udostępniana.

Uzyskiwanie informacji za pośrednictwem pomocy elektronicznej

Kliknij przycisk Help (Pomoc), jeśli w oknie dialogowym Print (Drukuj) zostały wybrane takie elementy takie jak Print Settings (Ustawienia drukowania) lub Color Management (Zarządzanie kolorami).

Okno dialogowe

Jak uzyskać do niego dostęp

Sterownik drukarki pozwala na wybór wielu ustawień, umożliwiając uzyskanie najlepszych wyników drukowania. Program Status Monitor i programy narzędziowe drukarki pozwalają na sprawdzanie drukarki i zachowanie jej w jak najlepszym stanie.

Uwaga dla użytkowników systemu Windows:

Najnowsza wersja sterownika drukarki jest automatycznie pobierana ze strony internetowej firmy Epson i instalowana przez sterownik drukarki. Kliknij przycisk Driver Update (Aktualizacja sterownika) w oknie Maintenance (Konserwacja) sterownika drukarki i wykonuj wyświetlane na ekranie polecenia. Jeśli w oknie Maintenance (Konserwacja) nie widać tego przycisku, otwórz menu Start systemu Windows, a następnie folder All Programs (Wszystkie programy) lub Programs (Programy) i sprawdź w folderze EPSON.

Uwaga dla użytkowników systemu Windows Me i 98 SE:

W zależności od regionu sterownik drukarki może być dostępny w języku angielskim.

Uzyskiwanie dostępu do sterownika drukarki w systemie Windows

Dostęp do sterownika drukarki można uzyskać z poziomu większości aplikacji w systemie Windows, z menu Start systemu Windows oraz z paska zadań.

Aby określić ustawienia, które będą miały zastosowanie tylko do używanej aplikacji, należy uzyskać dostęp do sterownika drukarki z poziomu danej aplikacji.

Aby określić ustawienia, które będą miały zastosowanie do wszystkich aplikacji w systemie Windows, należy uzyskać dostęp do sterownika drukarki z poziomu menu Start lub paska zadań.

Informacje dotyczące uzyskiwania dostępu do sterownika drukarki można znaleźć w następujących sekcjach. gif"/>Uwaga:

Zrzuty ekranu z oknami sterownika drukarki, znajdujące się w tym podręczniku, wykonano w systemie Windows XP.

Z aplikacji systemu Windows

W menu File (Plik) kliknij polecenie Print (Drukuj) lub Print Setup (Ustawienia wydruku).

W wyświetlonym oknie kliknij opcję Printer (Drukarka), Setup (Konfiguracja), Options (Opcje), Preferences (Preferencje) lub Properties (Właściwości). W przypadku niektórych programów konieczne może być kliknięcie jednego przycisku lub kombinacji przycisków.

Z menu Start

Windows Vista:
Kliknij przycisk Start, wybierz Control Panel (Panel sterowania), a następnie wybierz Printer (Drukarka) w kategorii Hardware and Sound (Sprzęt i dźwięk). (Jeśli Panel sterowania ustawiony jest na widok klasyczny, kliknij Printers (Drukarki)).

Windows XP:
Kliknij przycisk Start, Control Panel (Panel sterowania), a następnie kliknij opcję Printers and Faxes (Drukarki i faksy). Jeśli Panel sterowania jest w widoku kategorii, kliknij opcję Printers and Other Hardware (Drukarki inny sprzęt), a następnie kliknij ikonę Printers and Faxes (Drukarki i faksy).

W systemie Windows Me, 98 SE i 2000:
Kliknij przycisk Start wybierz pozycję Settings (Ustawienia), a następnie kliknij opcję Printers (Drukarki).


Wybierz drukarkę i kliknij Select printing preferences (Wybierz preferencje drukowania).

Windows XP i 2000:
Wybierz drukarkę, a następnie z menu File (Plik) wybierz opcję Printing Preferences (Preferencje drukowania).

Windows Me i 98 SE:
Wybierz drukarkę, a następnie w menu File (Plik) kliknij polecenie Properties (Właściwości).

Za pomocą ikony skrótu na pasku zadań

Kliknij prawym przyciskiem myszy znajdującą się na pasku zadań ikonę drukarki, a następnie kliknij polecenie Printer Settings (Ustawienia drukarki).

Aby dodać ikonę skrótu na pasku zadań systemu Windows, należy najpierw uruchomić sterownik drukarki z poziomu menu Start w sposób opisany powyżej. Następnie kliknij kartę Maintenance (Konserwacja), przycisk Speed & Progress (Szybkość i postęp), a następnie przycisk Monitoring Preferences (Preferencje monitorowania). W oknie Monitoring Preferences (Preferencje Monitorowania) zaznacz pole wyboru Select Shortcut Icon (Wybierz ikonę skrótu).

Uzyskiwanie informacji za pośrednictwem pomocy elektronicznej

Dostęp do pomocy online dotyczącą elementów sterownika drukarki można uzyskać z poziomu aplikacji lub z menu Start systemu Windows.
Patrz sekcja Uzyskiwanie dostępu do sterownika drukarki w systemie Windows

W oknie sterownika drukarki spróbuj wykonać jedną z poniższych procedur.

Kliknij element prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycję Help (Pomoc).

Kliknij przycisk , znajdujący się w prawym górnym rogu okna, a następnie kliknij element (tylko w systemach Windows XP, Me, 98 SE i 2000).

Uzyskiwanie dostępu do sterownika drukarki w systemie Mac OS X

W poniższej tabeli opisano sposób uzyskiwania dostępu do okien dialogowych sterownika drukarki.

Page setup (Konfiguracja strony)

W menu File (Plik) aplikacji kliknij polecenie Page Setup (Konfiguracja strony).

Print (Drukuj)

W menu File (Plik) aplikacji kliknij polecenie Print (Drukuj).

EPSON Printer Utility2

Dostęp do tego programu jest możliwy na trzy sposoby:

Kliknij dwukrotnie ikonę EPSON Printer Utility2 znajdującą się w teczce Applications (Programy) na dysku twardym komputera Macintosh. Z listy Printer List (Lista drukarek) wybierz drukarkę, a następnie kliknij przycisk OK.

Otwórz teczkę Applications (Programy) na dysku twardym, a następnie otwórz teczkę Utilities (Narzędzia) i kliknij dwukrotnie ikonę Print Center (Centrum drukowania) lub Printer Setup Utility (Narzędzie instalacji drukarki). Wybierz odpowiednią drukarkę z listy, a następnie kliknij przycisk Configure (Konfiguruj) lub Utility (Narzędzie).

W menu File (Plik) aplikacji kliknij polecenie Print (Drukuj), wybierz polecenie Print Settings (Ustawienia drukowania) w wyświetlonym oknie Print (Drukuj), a następnie kliknij ikonę Utility (Narzędzie). Ikona Utility (Narzędzie) nie jest wyświetlana w systemie Mac OS X 10. 2. 8 lub gdy drukarka jest udostępniona.

Uzyskiwanie informacji za pośrednictwem pomocy elektronicznej

Kliknij przycisk Help (Pomoc), jeśli w oknie dialogowym Print (Drukuj) wybrano takie elementy, jak Print Settings (Ustawienia drukowania) lub Color Management (Zarządzanie kolorami).

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Magia dużego ekranu

Oglądaj materiały w rozdzielczości 4K za pomocą tego stylowego i przystępnego cenowo projektora 4K PRO-UHD1. Można go ustawić blisko obszaru wyświetlania, tworząc obraz rozmiaru 65–130 cali. Oglądaj materiały na dużym ekranie, nie rezygnując przy tym z wyglądu swojego domu.

Inteligentny sposób na oglądanie

Android TV pozwala przesyłać strumieniowo programy, gry, filmy, wiadomości czy wydarzenia sportowe2. To niezwykle łatwe – wystarczy podłączyć przystawkę z Android TV do portu HDMI projektora, połączyć się z siecią Wi-Fi i rozpocząć przesyłanie strumieniowe3. Powiedz, co chcesz oglądać, korzystając z obsługi głosowej Google Assistant, lub użyj pilota. Dzięki wbudowanej funkcji Chromecast możesz łatwo udostępniać treści z telefonu, tabletu czy laptopa4. Aplikacje rozrywkowe, np. YouTube, są preinstalowane i można je pobrać ze sklepu Google Play2. Możesz podłączyć przystawkę do głośników soundbar, słuchawek i padów do gry przez Bluetooth.

Łatwa konfiguracja

Projektor ma trzy wejścia HDMI, dwa wbudowane głośniki 10 W i miejsce do przechowywania urządzenia strumieniującego w ukrytym zagłębieniu z przodu. Steruj projektorem za pomocą dołączonego pilota lub aplikacji iProjection.

Najwyższa jakość obrazu

Dzięki wysokiej jasności na poziomie 4000 lumenów i niesamowitemu współczynnikowi kontrastu wynoszącemu 2 500 000:1 projektor wyświetla żywe, realistyczne obrazy i wyraźne cienie z głębokimi czerniami. Nie przegapisz ani chwili z akcji, bo technologia optymalizacji szczegółów zapewnia ostry i płynny obraz.

Najważniejsze cechy
  • Android TV Edition Przesyłaj strumieniowo programy, gry, filmy, wiadomości, wydarzenia sportowe i wiele więcej2
  • Projektor laserowy 4K PRO-UHD1 z obiektywem o ultrakrótkim rzucie Oglądaj materiały 4K, ustawiając to stylowe urządzenie tuż przed obszarem wyświetlania
  • Dostosowuje się do tego, co oglądasz Dopasuj wielkość obrazu (65–130 cali) do tego, co oglądasz
  • Łatwa obsługa Trzy wejścia HDMI i miejsce na urządzenia strumieniowe
  • Używaj codziennie przez 10 lat5 Długi czas eksploatacji laserowego źródła światła wynoszący nawet 20 000 godzin w trybie ekonomicznym
Pobierz dodatkowe informacje

EH-LS500B Android TV Edition Karta produktu / BroszuraPDF

Home Entertainment (A4)

Parametry techniczneParametry techniczneCechy i dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Technika

System projekcyjny

Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB

Panel LCD

0, 62 cal z C2 Fine

Obraz

Natężenie światła barwnego

4. 000 lumen- 1. 200 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15. 4

Natężenie światła białego

4. 000 lumen - 1. 200 lumen (tryb ekonomiczny) In accordance with ISO 21118:2020

High Definition

Optymalizacja 4K

Współczynnik proporcji obrazu

16:9

Stosunek kontrastu

2. 500. 000: 1

Źródło światła

20. 000 Godziny Durability Eco

Korekcja obrazu

Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: ± 3 °, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ± 3 °

Przetwarzanie wideo

10 Bit

Częstotliwość odświeżania pionowego 2D

192 Hz - 240 Hz

Częstotliwość odświeżania pionowego 3D

400 Hz - 480 Hz

Odwzorowanie kolorów

do 1, 07 mld kolorów

Układ optyczny

Stosunek projekcji

0, 27 - 0, 37:1

Zoom

Digital, Factor: 1 - 1, 35

Rozmiar projekcji

65 cale - 130 cale

Odległość wyświetlania, tryb szerokokątny/tele

0, 4 m - 0, 82 m

Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego

1, 5

Odległość ogniskowa

3, 9 mm

Złącza

Przyłącza

USB 11. 0-A, USB 2. 0 Mini-B, RS-232C, Bezprzewodowa sieć LAN b/g/g 25 GHz (opcja), Gniazdo wtykowe wyjściowe, HDMI (HDCP 2. 2) (3x)

Połączenie ze smartfonem

Ad-hoc/Infrastruktura

Zaawansowane funkcje

Bezpieczeństwo

Zamek Kensington, Otwór na linkę zabezpieczającą

Tryby kolorów 2D

Dynamiczny, Kino, Jasny Kinowy

Tryby kolorów 3D

Dynamiczny 3D, Kinowy 3D

Obsługiwane formaty 3D

Równolegle, Góra i dół

Funkcje

Regulacja głębi 3D, Optymalizacja 4K, Android TV, Automatyczna korekta trapezu, Wbudowany głośnik, Powiększenie cyfrowe, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Interpolacja klatek, Tryb gier, Wyświetlacz, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Źródło światła o długiej żywotności, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN

Tryby kolorów

Kino, Dynamiczny, Gra, Jasny Kinowy

Projector control

via: AMX, Crestron (sieć), Control4

Informacje ogólne

Zużycie energii

366 W, 230 W (tryb ekonomiczny), 0, 5 W (w trybie czuwania), On mode power consumption as defined in JBMS-84 293 W

Napięcie zasilania

AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Wymiary produktu

458‎ x 375 x 228 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)

Poziom hałasu

Tryb normalny: 37 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 23 dB (A)

Temperatura

Praca 5°C - 35°C, Składowanie -10°C - 60°C

Wilgotność powietrza

Praca 20% - 80%, Składowanie 10% - 90%

Głośniki

10 W, Stereo: Stereo

Zawartość zestawu

Android TV dongle, Instrukcja na płycie CD, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Skrócona instrukcja uruchomienia, Pilot z bateriami, Karta gwarancyjna

Rodzaj pokoju / zastosowanie

Gry w 4K, Streaming 4K, Gry, Kino domowe, Domowe studio fotograficzne, Sport, Streaming, Telewizja/seriale

Ustawienie

Projektory biurkowe, Szafka tv

Inne

Gwarancja

60 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu lub 12. 000 h

AkcesoriaAkcesoria

Opcje

Wybierz z szerokiej gamy opcji i akcesoriów.

Nasza cena:

5. 940, 54 zł

TERAZ (z VAT):

4. 392, 66 zł

WsparcieWsparcie

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź najnowsze odpowiedzi na często zadawane pytania, sterowniki, podręczniki, oprogramowanie i informacje o gwarancji dla swojego produktu.

Przegląd produktów Epson Eh Ls800b

Bezpośredni link do pobrania Przegląd produktów Epson Eh Ls800b

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Przegląd produktów Epson Eh Ls800b

Okno dialogowe

Jak uzyskać do niego dostęp