Konfiguracja i ustawienia Dewalt D51236

Konfiguracja i ustawienia Dewalt D51236 pozwalają użytkownikom dostosować pracę wycinarki do ich potrzeb. Ustawienia można dostosować w zależności od materiału, który ma zostać wycięty. Prędkość, siła i reżim pracy mogą być dostosowane do materiału i pracy. Ustawienia są również ważne dla osiągnięcia pożądanego wyglądu wycinanego materiału. Ponadto, ustawienia mogą obejmować wybór prędkości, siły i reżimu pracy, a także innych parametrów, takich jak maksymalna prędkość, przeciąganie, czas określony dla etapu obróbki i czas obróbki. Konfiguracja i ustawienia Dewalt D51236 są dostosowane do różnych potrzeb i zapewniają użytkownikom pełną kontrolę nad pracą wycinarki.

Ostatnia aktualizacja: Konfiguracja i ustawienia Dewalt D51236

Który modem lub router chcesz skonfigurować?

 • MODEM

   Przygotowanie modemu USB do działania.

  1. Przesuń i zdejmij tylną pokrywę z modemu USB.
  2. Włóż kartę SIM do odpowiedniego gniazda.
  3. Załóż tylną pokrywę i przesuń ją na miejsce.


Instalowanie i usuwanie modemu USB - Podłączenie modemu USB do komputera

Procedura instalacji programu do obsługi modemu zależy od systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze PC.
W poniższym opisie wzięto za przykład system Windows 7.
W przypadku próby konfiguracji w komputerze z zainstalowaną wersją Windows 10 skorzystaj z tej instrukcji.
 • Wsuń modem USB do portu USB komputera PC.
 • Instalowanie programu do zarządzania modemem USB.

  W przypadku próby konfiguracji w komputerze z zainstalowaną wersją Windows 10 skorzystaj z tej instrukcji.
 • Podłącz modem USB do komputera.
 • System operacyjny automatycznie wykryje i rozpozna nowy sprzęt, a następnie uruchomi kreatora instalacji.
 • Uwaga:
  Jeśli program do automatycznego uruchamiania nie odpowiada, wyszukaj plik AutoRun w katalogu sterownika. Następnie kliknij dwukrotnie plik AutoRun, aby uruchomić program.

 • Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie przez kreatora instalacji.
 • Po zainstalowaniu programu na pulpicie pojawi się ikona programu do obsługi modemu. com/-/media/ncplus/images/pomoc-artykuly/internet/jak-skonfigurowac-modem-router-3. png? h=199&w=365&hash=467D5EA8B0BA44FC380FCF8FEBEBC12A"/>

  Uruchamianie programu do obsługi modemu.

  Program do obsługi modemu zostaje uruchomiony automatycznie po zainstalowaniu. Następnie za każdym razem, gdy modem USB jest podłączany do komputera PC, automatycznie zostaje uruchomiony program do jego obsługi. Aby uruchomić program do obsługi modemu, możesz również kliknąć dwukrotnie ikonę skrótu na pulpicie.

  ROUTER D-Link DWR-116

  Router jest fabrycznie skonfigurowany do połączenia z Internetem za pomocą sieci LTE/HSPA+ i zmiana konfiguracji nie jest wymagana. Wystarczy, że umieścisz modem w porcie USB routera. Domyślna nazwa sieci Wi-Fi (SSID) oraz klucz sieciowy (hasło) znajdują się na naklejce umieszczonej na spodzie urządzenia.

  Sprawdź, czy modem ma połączenie z siecią

  Poczekaj aż dioda zasilania na modemie przestanie migać. Połączenie z siecią, w zależności od zasięgu, sygnalizowane jest migającym światłem w kolorze zielonym (LTE), mrugającym niebieskim (3G) lub mrugającym fioletowym (2G)*. Stałe światło czerwone oznacza brak połączenia i/lub błąd karty SIM. com/-/media/ncplus/images/pomoc-artykuly/internet/jak-skonfigurowac-modem-router-11. png? h=545&w=748&hash=F74F22573AE55B6DB10D26FB7AF9B492"/>

  Aby wykonać zmiany w konfiguracji routera lub sprawdzić jego ustawienia:

 • Podłącz swój komputer do routera używając kabla sieciowego LAN.
 • Otwórz przeglądarkę i wprowadź adres routera: http://192. 168. 2. 1
 • Nazwa użytkownika oraz hasło znajdują się na naklejce na spodzie urządzenia. com/-/media/ncplus/images/pomoc-artykuly/internet/jak-skonfigurowac-modem-router-12. png? h=227&w=600&hash=D08CC9FFAA4A54D1A8871DCD79BCB96F"/>

 • Jeśli zmieniono hasło i nie możesz go sobie przypomnieć, konieczne będzie zresetowanie routera do ustawień fabrycznych, aby przywrócić domyślne hasło.
 • W celu zmiany nazwy sieci i klucza dostępu otwórz panel sterowania (192. 1): USTAWIENIA - USTAWIENIA SIECI BEZPRZEWODOWEJ - Ustawienie ręczne połączenia bezprzewodowego
 • Jeżeli chcesz skonfigurować router kliknij na przycisk Kreator konfiguracji połączenia z Internetem znajdujący się w zakładce INTERNET.
 • ROUTER D-Link DWR-921

  Router umożliwia dostęp do szerokopasmowej sieci komórkowej LTE 4G lub 3G. Wystarczy w urządzeniu umieścić kartę SIM, gdyż modem jest wbudowany.

  Pierwsze podłączenie routera:

  Upewnij się, że router DWR-921 jest wyłączony i odłączony od zasilania.

  Zamontuj w routerze zewnętrzne anteny, które dołączone są do zestawu.

  Włóż standardową kartę SIM w slot na kartę SIM z tyłu urządzenia (pozłacane styki powinny być skierowane w dół).
  Uwaga:Urządzenie należy wyłączyć przed każdym procesem instalacji bądź dezinstalacji karty SIM. Nigdy nie należy wkładać lub wyjmować karty SIM podczas pracy routera. com/-/media/ncplus/images/pomoc-artykuly/internet/jak-skonfigurowac-modem-router-14. png? h=112&w=758&hash=6A3DEA3FAAABAEE8C987BB9CE3A662A1"/>

  Podłącz jeden koniec kabla Ethernet do portu 1 oznaczonego jako LAN oraz drugi koniec do portu Ethernet w komputerze. 

  Możesz także połączyć się bezprzewodowo korzystając z hasła, które znajduje się na naklejce pod routerem. com/-/media/ncplus/images/pomoc-artykuly/internet/jak-skonfigurowac-modem-router-16. png? h=61&w=202&hash=981E27C3037E66A81024BE387B170B30"/>

  Podłącz zasilacz do gniazda w tylnym panelu routera oraz do gniazda sieci elektrycznej lub listwy zasilającej oraz uruchom router na tylnym panelu. com/-/media/ncplus/images/pomoc-artykuly/internet/jak-skonfigurowac-modem-router-17. png? h=112&w=751&hash=566FE3F4BAD23D0D7BDB76E2BAD349A9"/>

  Diody na panelu przednim zapalą się na chwilę, po czym zaczną migać wskazując, że trwają procesy inicjalizacji i łączenia się z Internetem.

  Po chwili połączenie zostanie nawiązane - zostanie to potwierdzone zapaleniem się na zielono diody POWER oraz SIGNAL STRENGHT. Mrugać będą diody WLAN oraz 4G lub 2G/3G. Dioda LAN będzie mrugać wtedy, gdy do routera podpięty jest np. komputer za pomocą kabla Ethernet.

  Zmiana haseł logowania do sieci WiFi oraz do panelu administrowania:

  Na wstępie połącz komputer z routerem poprzez kabel Ethernet lub poprzez WiFi korzystając z danych umieszczonych na naklejce pod routerem i:

  W przeglądarce internetowej wprowadź adres 192. 0. 1

  Zobaczysz planszę z opcją logowania. Użytkownik oraz hasło to: admin

  Kliknij w Dostęp do Internetu oraz Kreator konfiguracji.

   Gdy zobaczysz poniższą planszę wybierz Dalej

  Domyślnie powinno być zaznaczone Połączenie LTE więc wybierz Dalej

  W poniższej planszy także wybierz Dalej

  Teraz wybierz nazwę swojej sieci domowej. Będzie ona widoczna dla wszystkich użytkowników, którzy znajdą się w jej zasięgu.
  Możesz także pozostawić domyślną nazwę i wybrać Dalej

  Wybierz poziom zabezpieczenia. Polecamy wybór domyślnie zaznaczonego - wysokiego poziomu zabezpieczeń. Potwierdź wybór klikając w Dalej

  Wprowadź hasło, którego chcesz używać do łączenia się ze swoją siecią WiFi. W przypadku wybrania Wysokiego poziomu zabezpieczeń, musi ono posiadać co najmniej 8 znaków. com/-/media/ncplus/images/pomoc-artykuly/internet/jak-skonfigurowac-modem-router-25. png? h=229&w=666&hash=3B93B834C446B2C77E2981CF6EFC3C49"/>

  Teraz możesz zmienić hasło używane do logowania się do panelu użytkownika. Domyślne hasło było takie jak login, czyli admin. Zmień je na wybrane przez siebie i kliknij w Dalej. com/-/media/ncplus/images/pomoc-artykuly/internet/jak-skonfigurowac-modem-router-26. png? h=170&w=668&hash=19D1DCF5CE255C55D7041E394171DC91"/>

  Domyślnie ustawiona jest polska strefa czasowa, więc kliknij w Dalej. com/-/media/ncplus/images/pomoc-artykuly/internet/jak-skonfigurowac-modem-router-27. png? h=176&w=686&hash=94FB078E5A89ED8A55D658F0D5501C9B"/>

  Konfiguracja została zakończona pomyślnie. Kliknij w Połącz by zapisać ustawienia.Reset routera DWR-921 do ustawień fabrycznych

  Gdy zapomnisz hasło administratora do routera lub ustawień sieci bezprzewodowej, możesz zresetować router DWR-921do ustawień fabrycznych. W tym celu używając np. wyprostowanego spinacza do papieru, naciśnij przycisk resetowania routera na panelu przednim i przytrzymaj go przez 10 sekund. Przycisk możesz zwolnić po tym jak zapalą się diody na panelu routera. Uwaga: Zresetowanie routera do domyślnych ustawień fabrycznych skasuje obecną konfigurację ustawień. Hasło do routera znów będzie brzmieć admin, a hasło do sieci bezprzewodowej będzie zgodne z naklejką umieszczoną pod routerem.


  ROUTER D-Link DWR-961

  Router DWR-961 4G AC1200 LTE zapewnia szybką łączność w obszarach z dostępem do stałego domowego połączenia szerokopasmowego lub bez niego.
  Użyj karty SIM / UICC.

  PRZÓD ROUTERA

  1 - dioda zasilania
  2 - dioda połączenia z internetem
  3 - dioda połączenia WWAN
  4 - dioda połączenia Wi-Fi 2, 4 GHz
  5 - dioda połączenia Wi-Fi 5 GHz
  6 - dioda SMS
  7 - dioda połączenia WAN/LAN
  8 - dioda połączenia Ethernet LAN
  9 - dioda siły sygnału 4G

  TYŁ ROUTERA

  1 - podłącz zasilanie
  2 - podłącz komputer / laptop
  3 - podłącz modem DSL/kablowy lub router

  BOK ROUTERA

  1 - przycisk zasilania
  2 - przycisk resetowania
  3 - przycisk WPS
  4 - gniazdo karty SIM (Akceptuje standardową kartę mini-SIM/UICC do łączności 4G LTE)

  Upewnij się, że router jest wyłączony i odłączony od zasilania.

  Jeśli łączysz się z siecią LTE, włóż standardową kartę USIM do gniazda karty SIM z boku routera.
  Uwaga:
  Nie próbuj wkładać karty Nano SIM ani Micro SIM do gniazda karty SIM.

  Jeśli podłączasz router do modemu, włóż jeden koniec przewodu Ethernet do portu Gigabit WAN/LAN z tyłu routera, a drugi – do urządzenia z przewodowym połączeniem internetowym.
  Uwaga:
  W przypadku podłączenia routera do modemu, sieć LTE będzie wykorzystywana domyślnie jako główne połączenie WAN.
  Router automatycznie wykorzystuje połączenie przewodowe, gdy połączenie LTE jest niedostępne.

  Podłącz kabel Ethernet do portu LAN, znajdującego się na tylnym panelu urządzenia DWR-961, a także do dostępnego portu Ethernet w komputerze, którego użyjesz do skonfigurowania urządzenia.

  Podłącz zasilacz do gniazda zasilania na tylnym panelu routera DWR-961 LTE Cat6 Wi-Fi AC1200. Drugi koniec (wtyczkę) podłącz do gniazda sieci elektrycznej lub listwy zasilającej i wciśnij przycisk zasilania.
  Dioda LED zasilania routera zaświeci się, wskazując, że router jest
  zasilany.

  Aby skonfigurować router DWR-961 LTE Cat6 Wi-Fi AC1200: Otwórz przeglądarkę internetową i wprowadź adres 192. 1. Wpisz admin w polu nazwy użytkownika, a pole z hasłem (w zależności od wersji routera) zostaw puste lub również wpisz admin.

  Zobaczysz planszę z opcją logowania. Wpisz admin w polu nazwy użytkownika, a pole z hasłem (w zależności od wersji routera) zostaw puste lub również wpisz admin.
  Reset routera DWR-961 do ustawień fabrycznych

  Gdy zapomnisz hasło administratora do routera lub ustawień sieci bezprzewodowej, możesz zresetować router DWR-961do ustawień fabrycznych. wyprostowanego spinacza do papieru, naciśnij przycisk resetowania routera i przytrzymaj go przez 10 sekund.

  Uwaga: Zresetowanie routera do domyślnych ustawień fabrycznych skasuje obecną konfigurację ustawień. Hasło do routera znów będzie brzmieć admin, a hasło do sieci bezprzewodowej będzie zgodne z naklejką umieszczoną pod routerem.

  Podsumowanie

  "Czysty rozruch" uruchamia system Windows z minimalnym zestawem sterowników i programów startowych, więc można ustalić, czy program działający w tle wpływa na działanie danej gry lub programu.. Jest to podobne do uruchamiania systemu Windows w trybie awaryjnym, ale zapewnia większą kontrolę nad tym, które usługi i programy są uruchamiane podczas uruchamiania systemu, aby pomóc wyizolować przyczynę problemu.

  Jak wykonać czysty rozruch

  Na pierwszy rzut oka te kroki mogą wyglądać na skomplikowane, ale wykonanie ich krok po kroku pomoże Ci w przywróceniu działania.

  1. Zaloguj się na komputerze jako administrator. Jeśli nie masz pewności, czy Twoje konto ma uprawnienia administratora, zobacz Tworzenie konta użytkownika lub administratora lokalnego w systemie Windows, aby dowiedzieć się, jak sprawdzić, czy Twoje konto ma uprawnienia administratora, i w razie potrzeby przyznać je kontu.

  2. Wybierz pozycję Wyszukaj , wpisz msconfig, a następnie z listy wyników wybierz pozycję Konfiguracja systemu.

   Ważne: Jeśli komputer jest połączony z siecią, ustawienia zasad sieci mogą uniemożliwiać wykonanie tych czynności. Użyj narzędzia Konfiguracja systemu tylko w celu zmiany zaawansowanych opcji rozruchu na komputerze, korzystając ze wskazówek od inżyniera pomocy technicznej firmy Microsoft. Użycie narzędzia Konfiguracja systemu może spowodować, że komputer będzie niezbywalny.

   Na karcie Usługi w obszarze Konfiguracja systemu wybierz pozycję Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft, a następnie wybierz pozycję Wyłącz wszystkie. Wybierz pozycję Zastosuj. net/pl-pl/media/671744c3-cec6-4770-ab8b-c5e438960928. png" alt="Karta Usługi w obszarze Konfiguracja systemu w Windows 11. " loading="lazy"/>

   Na karcie Uruchamianie w obszarze Konfiguracja systemu wybierz pozycję Otwórz Menedżera zadań. net/pl-pl/media/191ef403-dba4-4116-9d4c-b3a4a0e7b15d. png" alt="Karta Uruchamianie w konfiguracji systemu w Windows 11. " loading="lazy"/>

   Na karcie Uruchamianie w Menedżerze zadań dla każdego włączonego elementu startowego zaznacz element, a następnie wybierz pozycję Wyłącz. (Śledź elementy, które zostały wyłączone. Musisz o tym wiedzieć później). net/pl-pl/media/5a048775-a64c-49f4-9ce4-2b71dc530dc7. png" alt="Karta Uruchamianie w Menedżerze zadań na Windows 11. " loading="lazy"/>

   Zamknij Menedżera zadań.

   Na karcie Uruchamianie w obszarze Konfiguracja systemu wybierz przycisk OK. Po ponownym uruchomieniu komputera będzie on w środowisku czystego rozruchu. Postępuj zgodnie z instrukcjami rozwiązywania problemów, aby zainstalować, odinstalować lub uruchomić aplikację. Komputer może tymczasowo utracić niektóre funkcje w środowisku czystego rozruchu. Zresetuj komputer, aby uruchomić go normalnie po rozwiązaniu problemów z czystym rozruchem i wznowieniu działania.

  Instalowanie, odinstalowywanie lub uruchamianie aplikacji

  Po ponownym uruchomieniu komputera będziesz w środowisku czystego rozruchu. Wykonaj teraz jedną z następujących czynności, zależnie od sytuacji:

  Uwaga: Jeśli podczas instalacji lub dezinstalacji zostanie wyświetlony błąd "Nie można uzyskać dostępu do usługi Instalator Windows", będziesz potrzebować więcej informacji. Zobacz Jak uruchomić usługę Instalator Windows, gdy nie są ładowane usługi systemowe. Następnie zainstaluj lub odinstaluj program lub zaktualizuj go ponownie.

  Jeśli instalacja lub odinstalowanie zakończyło się pomyślnie, problem został rozwiązany i możesz rozpocząć tak jak zwykle.

  Jak zresetować komputer do stanu początkowego w zwykły sposób 

  Jeśli instalacja lub dezinstalacja wciąż kończy się niepowodzeniem, oznacza to, że przyczyną problemu nie są zakłócenia powodowane przez aplikację lub usługę. W celu uzyskania bardziej szczegółowej pomocy technicznej może być konieczne skontaktowanie się z producentem programu.

  Jeśli program działa poprawnie, ten problem jest powodowany przez zakłócenia aplikacji lub usługi. Możesz dowiedzieć się, która aplikacja lub usługa jest przyczyną problemu.

  Jak ustalić, co jest przyczyną problemu poprzez wykonanie czystego rozruchu

  Jeśli program nadal nie działa zgodnie z oczekiwaniami, ten problem nie jest powodowany przez zakłócenia aplikacji lub usługi.

  Jak ustalić przyczynę problemu po wykonaniu czystego rozruchu

  Jeśli problem nie występuje, gdy komputer znajduje się w środowisku czystego rozruchu, możesz określić, która aplikacja lub usługa uruchamiania powoduje problem, systematycznie włączając lub wyłączając i ponownie uruchamiając komputer. Kiedy włączenie pojedynczej usługi lub elementu startowego i ponowne uruchamianie w końcu pozwoli odnaleźć problematyczną usługę lub aplikację, najbardziej wydajnym sposobem zrobienia tego jest testowanie ich połowy za każdym razem, co w ten sposób eliminuje połowę elementów jako potencjalną przyczynę przy każdym rozruchu komputera. Możesz następnie powtórzyć ten proces do czasu wyizolowania problemu. Poniżej opisano, jak to zrobić:

  Wybierz pozycję Wyszukaj , a następnie wpisz msconfig. Z listy wyników wybierz pozycję Konfiguracja systemu.

  Wybierz kartę Usługi, a następnie wybierz pozycję Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft.

  Zaznacz każde z pól wyboru w górnej połowie listy Usługa.

  Wybierz przycisk OK, a następnie wybierz pozycję Uruchom ponownie.

  Po ponownym uruchomieniu komputera określ, czy problem nadal występuje.

   Jeżeli problem nadal się pojawia, jeden z zaznaczonych elementów jest usługą problematyczną. Powtórz kroki od 1 do 6, ale w kroku 4 wyczyść dolną połowę pól na liście Usługi wybranej w ostatnim teście.

   Jeżeli problem nie występuje, zaznaczone elementy nie są przyczyną problemu. Powtórz kroki od 1 do 6, ale w kroku 4 włącz górną połowę pól wyczyszczonych na liście Usługi w ostatnim teście.

   Powtórz te kroki do czasu wyizolowania problemu do jednej usługi lub do czasu ustalenia, że żadna z usług nie jest przyczyną problemu. Jeśli problem występuje, gdy na liście Usługa wybrano tylko jedną usługę, przejdź do kroku 10. Jeśli żadna z usług nie powoduje problemu, przejdź do kroku 7.

  Wybierz pozycję Uruchamianie, a następnie wybierz pozycję Otwórz Menedżera zadań. Na karcie Uruchamianie w Menedżerze zadań wybierz kolejno górną połowę elementów, które zostały wcześniej wyłączone, a następnie wybierz pozycję Włącz.

  Jeśli wystąpi problem, powtórz krok 7, ale tym razem wyłącz dolną połowę elementów, które włączono w ostatnim teście.

  Jeśli problem nie wystąpi, powtórz krok 7, ale wyłącz wszystkie elementy włączone w ostatnim teście i Włącz drugą połowę wyłączonych elementów.

  Jeśli problem nadal występuje po włączeniu tylko jednego elementu uruchamiania, przyczyną problemu jest element Włączony i należy przejść do kroku 9. Jeśli żaden element uruchamiania nie powoduje problemu, może występować problem z usługą firmy Microsoft. Zobacz Opcje odzyskiwania w systemie Windows.

  Po określeniu elementu startowego lub usługi, która powoduje problem, skontaktuj się z producentem programu, aby ustalić, czy problem można rozwiązać, lub uruchom system Windows z niezaznaczoną usługą lub wyłączonym elementem uruchamiania.

  Zresetuj komputer w celu uruchamiania w zwykły sposób po rozwiązaniu problemów za pomocą czystego rozruchu

  Po zakończeniu rozwiązywania problemów wykonaj następujące czynności, aby zresetować komputer w celu uruchamiania go w zwykły sposób.

  Na karcie Ogólne wybierz pozycję Uruchamianie normalne.

  Wybierz kartę Usługi, wyczyść pole wyboru obok pozycji Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft, wybierz pozycję Włącz wszystkie, a następnie wybierz pozycję Zastosuj.

    Wybierz kartęUruchamianie, a następnie wybierz pozycję Otwórz Menedżera zadań.

  W Menedżerze zadań włącz wszystkie programy startowe, które wcześniej były wyłączone, a następnie wybierz przycisk OK.

  Gdy zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, wybierz pozycję Uruchom ponownie.

  Jak uruchomić usługę Instalator Windows, gdy usługi systemowe nie są załadowane

  Jeśli uruchomisz program instalacyjny bez uruchamiania usługi Instalator Windows, może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

  Nie można uzyskać dostępu do usługi Instalator Windows. Skontaktuj się z pracownikiem pomocy technicznej, aby sprawdzić, czy usługa Instalator Windows jest prawidłowo zarejestrowana.

  Jeśli pole wyboru Załaduj usługi systemowe zostało wyczyszczone w narzędziu konfiguracji systemu, usługa Instalator Windows nie jest uruchamiana. Aby skorzystać z usługi Instalator Windows wówczas, gdy usługi systemowe nie są załadowane, należy uruchomić usługę ręcznie. Poniżej opisano, jak to zrobić:

  Wybierz pozycję Wyszukaj , a następnie wpisz zarządzanie komputerem. Z listy wyników wybierz pozycję Zarządzanie komputerem.

  W drzewie konsoli wybierz strzałkę, aby rozwinąć pozycję Usługi i aplikacje, a następnie wybierz pozycję Usługi.

  W okienku szczegółów kliknij prawym przyciskiem myszy lub szybko przesuń w dół instalatora Windows, a następnie wybierz pozycję Start.

  W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz msconfig , a następnie z listy wyników wybierz pozycję Konfiguracja systemu. net/pl-pl/media/ba0a4c8f-b3a9-bfff-761a-08b9d285960e. png" alt="Wynik wyszukiwania — Konfiguracja systemu" loading="lazy"/>

  Na karcie Usługi w obszarze Konfiguracja systemu wybierz pozycję Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft, a następnie wybierz pozycję Wyłącz wszystkie. net/pl-pl/media/0f5124e7-958a-0c02-3f4e-b3ce80406f22. png" alt="Konfiguracja systemu — Karta Usługi — Pole wyboru Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft zaznaczone — Wyłącz wszystkie" loading="lazy"/>

  Na karcie Uruchamianie w obszarze Konfiguracja systemu wybierz pozycję Otwórz Menedżera zadań. net/pl-pl/media/36a998c2-800c-12e9-1181-210c6ae04c89. png" alt="Konfiguracja systemu — Karta Uruchamianie — Przycisk Otwórz Menedżera zadań" loading="lazy"/>

  Na karcie Uruchamianie w Menedżerze zadań dla każdego włączonego elementu startowego zaznacz element, a następnie wybierz pozycję Wyłącz. net/pl-pl/media/4fe3c279-9f14-8d16-4359-70686bec2feb. png" alt="Menedżer zadań — Karta uruchamianie" loading="lazy"/>

  Na karcie Uruchamianie w obszarze Konfiguracja systemu wybierz przycisk OK. Po ponownym uruchomieniu komputer jest w środowisku czystego rozruchu. Postępuj zgodnie z instrukcjami rozwiązywania problemów, aby zainstalować, odinstalować lub uruchomić aplikację. Komputer może tymczasowo utracić niektóre funkcje w środowisku czystego rozruchu. Zresetuj komputer, aby uruchomić go normalnie po rozwiązaniu problemów z czystym rozruchem i wznowieniu działania.

  Instalowanie, odinstalowywanie lub uruchamianie aplikacji

  Uwaga: Jeśli podczas instalacji lub dezinstalacji zostanie wyświetlony błąd "Nie można uzyskać dostępu do usługi Instalator Windows", będziesz potrzebować więcej informacji. Zobacz Jak uruchomić usługę Instalator Windows, gdy nie są ładowane usługi systemowe. Następnie zainstaluj lub odinstaluj program lub zaktualizuj go ponownie.

  Jak zresetować komputer do stanu początkowego w zwykły sposób 

  Jak ustalić, co jest przyczyną problemu poprzez wykonanie czystego rozruchu

  Jak ustalić przyczynę problemu po wykonaniu czystego rozruchu

  W polu Wyszukiwania na pasku zadań wpisz msconfig. Z listy wyników wybierz pozycję Konfiguracja systemu.

  Powtórz te kroki do czasu wyizolowania problemu do jednej usługi lub do czasu ustalenia, że żadna z usług nie jest przyczyną problemu. Jeśli występuje problem, gdy na liście Usługa wybrano tylko jedną usługę, przejdź do kroku 9.

  Zresetuj komputer w celu uruchamiania w zwykły sposób po rozwiązaniu problemów za pomocą czystego rozruchu

  Wybierz kartę Uruchamianie, a następnie wybierz pozycję Otwórz Menedżera zadań.

  Jak uruchomić usługę Instalator Windows, gdy usługi systemowe nie są załadowane

  W polu Wyszukiwania na pasku zadań wpisz tekst zarządzanie komputerem.

  Szybko przesuń palcem od prawej krawędzi do ekranu, a następnie wybierz pozycję Wyszukaj . Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, a następnie wybierz pozycję Wyszukaj .

  Wpisz ciąg msconfig w polu wyszukiwania, a następnie wybierz pozycję Konfiguracja systemu. net/pl-pl/media/07d61551-ba59-6b17-7658-542b3b2a6a76. png" alt="Pole Wyszukaj — msconfig" loading="lazy"/>

  Na karcie Uruchamianie w Menedżerze zadań dla każdego włączonego elementu startowego zaznacz element, a następnie wybierz pozycję Wyłącz. net/pl-pl/media/c94f4b2d-0072-97b6-6415-54fc3557a11a. png" alt="Menedżer zadań — Karta Uruchamianie — Wyłącz" loading="lazy"/>

  Na karcie Uruchamianie w obszarze Konfiguracja systemu wybierz przycisk OK, a następnie uruchom ponownie komputer.

  Komputer zostanie uruchomiony ponownie w środowisku czystego rozruchu. Postępuj zgodnie z instrukcjami rozwiązywania problemów, aby zainstalować, odinstalować lub uruchomić aplikację. Komputer może tymczasowo utracić niektóre funkcje w środowisku czystego rozruchu, jednak ta funkcja zostanie zwrócona. Zakończ rozwiązywanie problemów i zresetuj komputer, aby uruchomić go normalnie.

  Instalowanie, odinstalowywanie lub uruchamianie aplikacji

  Uwaga: Jeśli podczas instalacji lub dezinstalacji zostanie wyświetlony błąd "Nie można uzyskać dostępu do usługi Instalator Windows", będziesz potrzebować więcej informacji. Zobacz Jak uruchomić usługę Instalator Windows, gdy nie są ładowane usługi systemowe. Następnie zainstaluj lub odinstaluj program lub zaktualizuj go ponownie.

  Jak zresetować komputer do stanu początkowego w zwykły sposób 

  Jak ustalić, co jest przyczyną problemu poprzez wykonanie czystego rozruchu

  Jak ustalić przyczynę problemu po wykonaniu czystego rozruchu

  Wpisz ciąg msconfig w polu wyszukiwania, a następnie z listy wyników wybierz pozycję Konfiguracja systemu.

  Jeżeli problem nadal się pojawia, jeden z zaznaczonych elementów jest usługą problematyczną. Powtórz kroki od 1 do 7, ale w kroku 5 wyczyść dolną połowę pól na liście Usługi wybranej w ostatnim teście. Powtórz kroki od 1 do 7, ale w kroku 5 włącz górną połowę pól wyczyszczonych na liście Usługi w ostatnim teście. Jeśli problemu nie powoduje żadna usługa, przejdź do kroku 8.

  Jeśli wystąpi problem, powtórz krok 8, ale tym razem wyłącz dolną połowę elementów, które włączono w ostatnim teście.

  Jeśli problem nie wystąpi, powtórz krok 8, ale wyłącz wszystkie włączone elementy w ostatnim teście i Włącz drugą połowę wyłączonych elementów.

  Jeśli problem nadal występuje po włączeniu tylko jednego elementu uruchamiania, przyczyną problemu jest element Włączony i należy przejść do kroku 10. com/help/12415" target="_blank">Jak odświeżyć, zresetować lub przywrócić ustawienia komputera do stanu początkowego.

  Zresetuj komputer w celu uruchamiania w zwykły sposób po rozwiązaniu problemów za pomocą czystego rozruchu

  Jak uruchomić usługę Instalator Windows, gdy usługi systemowe nie są załadowane

  W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz tekst zarządzanie komputerem.

  Skonfiguruj urządzenie Brother i urządzenie mobilne w sieci bezprzewodowej.

  Za pomocą routera bezprzewodowego lub punktu dostępowego można połączyć urządzenie Brother oraz urządzenie przenośne.


  Czy masz bezprzewodowy router lub punkt dostępu?

  Tak, mam bezprzewodowy router lub punkt dostępowy.

  Nie, nie mam routera bezprzewodowego lub punktu dostępowego.

  Idź do 1: Naciśnij tutajIdź do 2: Naciśnij tutaj

  1. Podłącz urządzenie Brother do urządzenia mobilnego bez użycia routera bezprzewodowego

  Można skonfigurować bezprzewodowe połączenie sieciowe między urządzeniem Brother a urządzeniem przenośnym bez użycia routera bezprzewodowego lub punktu dostępu

  Aby skonfigurować urządzenie Brother w sieci bezprzewodowej za pomocą routera bezprzewodowego lub punktu dostępu, wykonaj poniższe kroki.

  1. 1 Konfiguracja urządzenia Brother
  1. Naciśnij Menu.
  2. Naciśnij strzałkę Góra lub Dół, wybierz Network, naciśnij OK. Naciśnij strzałkę Góra lub Dół, wybierz Wi-Fi Direct, naciśnij OK. Naciśnij strzałkę Góra lub Dół, wybierz Group Owner, naciśnij OK. Naciśnij strzałkę Góra lub Dół, wybierz On, naciśnij OK. Naciśnij strzałkę Góra lub Dół, wybierz Manual, naciśnij OK. Gdy wyświetli się Wi-Fi Direct On? , naciśnij 1 aby właczyć Wi-Fi Direct. Urządzenie wyświetli nazwę sieci (SSID) i klucz sieciowy (hasło) przez dwie minuty.

   Zapisz nazwę sieci (SSID) i klucz sieciowy (hasło). Te informacje będą potrzebne później.

  1. 2 Skonfiguruj urządzenie mobilne
  Po zakończeniu konfigurowania urządzenia Brother należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

  Android™Apple iPhone, iPod touch lub iPad
   Kliknij ikonę Ustawienia
   Kliknij ikonę Wi-Fi.
    Jeśli Wifi jest wyłączone, włącz je.
     Znajdź nazwę sieci (SSID), którą zapisałeś wcześniej, a następnie ją wybierz.
      Wprowadź wcześniej zapisany klucz sieciowy, a następnie wybierz CONNECT. Wprowadź wcześniej zapisany klucz sieciowy, a następnie stuknij Join.
       Konfiguracja połączenia bezprzewodowego jest zakończona, jeśli Connected (Połączono) jest wyświetlane pod wybraną nazwą sieci (SSID). Konfiguracja połączenia bezprzewodowego jest zakończona, jeśli obok wybranej nazwy sieci (SSID) pojawi się znacznik wyboru.
        Pobierz Brother iPrint & Scan dla urządzeń z Androidem za darmo z Google Play ™. Pobierz oprogramowanie Brother iPrint & Scan dla urządzeń Apple za darmo z App Store.

        2. Podłącz urządzenie Brother do urządzenia mobilnego za pomocą routera bezprzewodowego

        Aby skonfigurować dostęp dla urządzenie Brother w sieci bezprzewodowej z zastosowaniem routera bezprzewodowego lub punktu dostępu, wykonaj poniższe kroki.

        2. 1 Przed skonfigurowaniem połączenia
        Zapisz nazwę sieci (SSID) i klucz sieciowy (hasło) routera bezprzewodowego lub punktu dostępowego.

        Po sprawdzeniu informacji o sieci routera bezprzewodowego lub punktu dostępowego przejdź do następnego kroku. 2 Konfiguracja urządzenia BrotherNaciśnij strzałki Góra lub Dół, następnie Network, następnie OK. Naciśnij strzałki Góra lub Dół, następnie WLAN, następnie OK. Naciśnij strzałki Góra lub Dół, następnie Setup Wizard, następnie OK. Kiedy WLAN jest włączona? Pojawi się: włącz sieć bezprzewodową. Kreator konfiguracji sieci bezprzewodowej zostanie uruchomiony. Urządzenie wyszuka sieć bezprzewodową i wyświetli listę dostępnych nazw sieciowych (SSID). Wybierz nazwę sieci (SSID), którą zapisałeś wcześniej. OK. Jeśli urządzenie zapyta o WPS, wybierz Nie. Wpisz wcześniej zapisany klucz sieciowy. Naciśnij przycisk OK. Wybierz Tak, aby zastosować ustawienia. Urządzenie próbuje połączyć się z wybranym urządzeniem.
        Jeśli urządzenie przenośne zostało prawidłowo podłączoneJeśli połączenie nie powiodło sięNa wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat Connected.

        Urządzenie drukuje raport połączenia bezprzewodowego. Sprawdź kod błędu na drukowanym raporcie.

        Urządzenie drukuje raport połączenia bezprzewodowego.

        Aby uzyskać więcej informacji na temat kodów błędów i rozwiązań, kliknij tutaj.
        2. 3 Konfiguracja urządzenia mobilnego
        Po zakończeniu konfigurowania urządzenia Brother wykonaj jedną z poniższych czynności, aby skonfigurować urządzenie przenośne:

        Naciśnij ikonę Settings. Naciśnij Wi-Fi. com/g/b/img/faqend/faq00100427_003/pl/pl/1518399/android_02. jpg" title="Wi-Fi" width="180"/>Jeśli Wi-Fi jest wyłączone, musisz je włączyć. com/g/b/img/faqend/faq00100427_003/pl/pl/1518401/android_03. jpg" title="turn on" width="180"/>Znajdź nazwę sieci (SSID) którą zapisałeś wcześniej, a następnie ją wybierz.

        Powiązane modele

        DCP-L2520DW

        Opinie dotyczące treści

        Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.

  Konfiguracja i ustawienia Dewalt D51236

  Bezpośredni link do pobrania Konfiguracja i ustawienia Dewalt D51236

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Konfiguracja i ustawienia Dewalt D51236