Instrukcja szybkiej konfiguracji Asus 27t1eh

Instrukcja szybkiej konfiguracji ASUS 27T1EH jest przydatna dla tych, którzy potrzebują szybkiego i łatwego sposobu na skonfigurowanie swojego nowego laptopa ASUS 27T1EH. Instrukcja ta zawiera informacje o podłączaniu zasilania, konfigurowaniu sieci Wi-Fi, a także o dodawaniu i konfigurowaniu użytkowników. Instrukcja ta zawiera również szczegółowe informacje na temat ustawień systemu, takich jak zmiana języka, zarządzanie ustawieniami sieciowymi i bezpieczeństwo, a także ustawienia audio i wideo. Instrukcja ta zawiera również wiele porad dotyczących użytkowania laptopa ASUS 27T1EH i jego funkcji. Dzięki tej instrukcji użytkownicy mogą szybko i łatwo skonfigurować swój laptop ASUS 27T1EH i skorzystać z jego wszystkich funkcji.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja szybkiej konfiguracji Asus 27t1eh

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, możesz również kliknąć poniższy odnośnik do filmu ASUS Youtube, aby dowiedzieć się więcej na temat: Jak skonfigurować tryb repeatera na routerze ASUS?

https://www. com/watch? v=2710aIdX2tI

Jakie tryby pracy obsługuje router ASUS?

Router ASUS obsługuje kilka trybów pracy, aby spełnić różne wymagania.

Tryb operacyjny

Tryb routera bezprzewodowego / tryb routera AiMesh
Tryb repeateraTryb punktu dostępowego (AP) / router AiMesh w trybie APMostek multimedialnyWęzeł AiMesh

Adnotacja: Routery bezprzewodowe ASUS mają różne funkcje w zależności od modelu; sprawdź na stronie specyfikacji produktu, czy twój router obsługuje powyższe funkcje.

Czym jest tryb repeatera?

W trybie repeatera router ASUS może bezprzewodowo połączyć się z istniejącą siecią bezprzewodową wejściowego modemu/routera, aby zwiększyć zasięg sieci bezprzewodowej i zapewnić użytkownikom lepszą siłę sygnału.

Adnotacja: W tym trybie firewall udostępnianie adresu IP i funkcje NAT są wyłączone.

Jak skonfigurować tryb repeatera?

Konfiguracja routera wejściowego [RT-AC68U], routera [RT-AC66U B1] i systemu operacyjnego Windows 10 jako przykład:

Windows 10

Adnotacja: IP routera zostanie zmienione automatycznie po skonfigurowaniu go jako repeatera. Aby odnaleźć adres IP routera, pobierz i zainstaluj najpierw narzędzie Device Discovery do wykrywania urządzeń.

Zapoznaj się z tematem [ASUS Device Discovery] Jak odnaleźć adres IP routera bezprzewodowego lub punkt dostępowy z poziomu systemu Windows? , aby dowiedzieć się więcej o aplikacji do wykrywania urządzeń ASUS Device Discovery.

Krok 1: Sprawdź, czy urządzenie wejściowe (modem/router) może połączyć się z Internetem i włącz Wi-Fi.

Podłącz laptopa do routera [RT-AC66U B1], który chcesz skonfigurować w trybie repeatera, używający w tym celu kabla Ethernet.

Uruchom przeglądarkę internetową i wprowadź adres http://router. com lub http://www. asusrouter. com.

Krok 2: Jeśli logujesz się do sieciowego interfejsu graficznego po raz pierwszy lub router zostanie przez Ciebie zresetowany, nastąpi automatyczne przekierowanie do strony QIS (Quick Internet Setup — szybka konfiguracja Internetu).

Następnie kliknij przycisk [Advanced Settings] (ustawienia zaawansowane).

Jeśli konfiguracja routera została zakończona, zapoznaj się z poniższą sekcją często zadawanych pytań (FAQ), aby skonfigurować tryb repeatera. com/images/2020/04/08/c849e42d-3acd-41c4-92ce-6003eca53ac9. jpg"/>

Aby dowiedzieć się, jak przywrócić router do stanu fabrycznego, zapoznaj się z tematem: [Router bezprzewodowy] Jak zresetować router do ustawień fabrycznych? .

Krok 3: Kliknij [Choose operation mode] (wybierz tryb pracy). com/images/2020/04/08/14f90cb4-96e0-436d-85a1-fba7c328fe5b. jpg"/>

Krok 4: Kliknij [Repeater mode] (tryb repeatera). com/images/2020/04/08/3ddc0520-235f-4bac-8c96-e166783ca857. jpg"/>

Krok 5: Wyszukaj sygnały Wi-Fi. com/images/2020/04/08/1afc38a0-9bd6-4d56-b3c6-0eb36e14f452. jpg"/>

Krok 6: Wybierz nazwę istniejącej sieci Wi-Fi i kliknij ją. W tym przypadku, jako przykład: 2. 4GHz WiFi z RT-AC68U.

Jeśli router ASUS obsługuje nazwy sieci Wi-Fi (SSID) 2, 4 GHz i 5 GHz, możesz je znaleźć tutaj. com/images/2020/04/08/7a43e166-2694-478b-9884-c07825b7effc. jpg"/>

Krok 7: Wprowadź klucz sieci 2. 4GHz Wi-Fi z RT-AC68U i kliknij [Next] (dalej).

Adnotacja: To hasło jest kluczem sieci WiFi urządzenia wejściowego. com/images/2020/04/08/ef62130f-033b-4c3b-a416-6ae3e4b62b61. jpg"/>

Krok 8: Kliknij [Automatic IP] (automatyczny adres IP)

Krok 9: Nazwa sieci Wi-Fi (SSID) i zabezpieczenia sieci bezprzewodowej są ustawione dla RT-AC66U B1.

Możesz je ustawić samodzielnie lub użyć domyślnych, a następnie kliknij [Apply] (zastosuj).

Adnotacja: Domyślnym zabezpieczeniem sieci bezprzewodowej jest klucz sieciowy routera wejściowego RT-AC68U. com/images/2020/04/08/acc761a1-565b-4c7d-b9f3-9f5df36e4c4e. jpg"/>

Krok 10: Ustaw nazwę użytkownika i hasło dla routera [RT-AC66U B1] w trybie repeatera i kliknij [Next] (dalej). com/images/2020/04/08/1c070c4a-b98c-4d89-af13-afbcb44037e3. jpg"/>

Krok 11: Jak widać na zrzucie, ustawianie trybu repeatera zostało zakończone. com/images/2020/04/08/a4fcbb6f-c259-45ec-8516-f4936c7b9aba. jpg"/>

Jak wejść do sieciowego interfejsu graficznego w trybie repeatera i sprawdzić status Internetu?

IP routera zostanie zmienione automatycznie po skonfigurowaniu go jako repeatera.

Zapoznaj się z tematem

Krok 1: Otwórz narzędzie ASUS Device Discovery do wyszukiwania urządzeń, a następnie podłącz laptopy do routera za pośrednictwem Wi-Fi lub za pomocą kabla Ethernet.

Następnie kliknij przycisk Search (szukaj), aby znaleźć adres IP routera w trybie repeatera, a potem kliknij adres IP. com/images/2020/04/08/d05643bf-62c1-4425-8faa-1b0726cf3d75. jpg"/>

Krok 2: Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło na stronie logowania routera, a następnie kliknij [Sign In] (logowanie). com/images/2020/04/08/36be5678-dda1-4903-972b-32e4f9d835e0. jpg"/>

Adnotacja: Zarówno domyślna nazwa użytkownika, jak i hasło to „admin”. Jeśli zapomniałeś nazwy użytkownika i/lub hasła, przywróć router do domyślnego stanu fabrycznego. com/pl/support/FAQ/1005263">[Router bezprzewodowy] Jak uzyskać dostęp do strony ustawień routera? , aby dowiedzieć się więcej.

Krok 3: Możesz zobaczyć, że tryb pracy w sieciowym interfejsie graficznym to [Repeater mode] (tryb repeatera), a status nadrzędnego punktu dostępowego to [Connected] (podłączony).

Ustawianie trybu repeatera zostało zakończone. com/images/2020/04/08/95923302-a4c3-425b-8942-5096b4b012ad. jpg"/>

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Jeśli po wykonaniu powyższych kroków w sieciowym interfejsie graficznym nie pojawi się informacja o połączeniu, zapoznaj się z poniższymi sposobami rozwiązania problemu:

A. Sprawdź, czy Wi-Fi urządzenia wejściowego może nawiązać połączenie z Internetem.

B. Sprawdź, czy klucz Wi-Fi urządzenia wejściowego jest prawidłowy.

C. Najpierw zaktualizuj oprogramowanie układowe routera do najnowszej wersji, przywróć stan fabryczny i wykonaj powyższe kroki ponownie.

Powiązana sekcja często zadawanych pytań (FAQ):

[Łączność bezprzewodowa] Jak zaktualizować oprogramowanie układowe routera do najnowszej wersji?

[Router bezprzewodowy] Jak zresetować router do ustawień fabrycznych?

2. Jak zmienić tryb pracy w sieciowym interfejsie graficznym?

Krok 1: Podłącz laptopa do routera kablem Ethernet i wprowadź w przeglądarce adres http://router. com/images/2022/09/27/579e67fa-2500-4bc0-8d6d-9b5fbb007b76. jpg"/>

Wprowadź nazwę użytkownika i hasło routera. com/images/2022/09/27/9c1e2077-38fd-4c76-8e26-4c1d01d06706. png"/>

Adnotacja: Jeśli zapomniałeś nazwy użytkownika i/lub hasła, przywróć router do domyślnego stanu fabrycznego.

Zapoznaj się z tematem: [Router bezprzewodowy] Jak zresetować router do ustawień fabrycznych? , aby dowiedzieć się, jak przywrócić router do domyślnego stanu fabrycznego.

Krok 2: Przejdź do Administration (administracja) > Operation mode (tryb pracy). Wybierz Repeater mode i kliknij [Save] (zapisz), aby zastosować ustawienia. com/images/2020/04/08/d9ddbcd9-643b-4a07-b571-a891430591e7. jpg"/>

Następnie możesz wykonać Krok 5 powyżej, aby zakończyć konfigurowanie ustawień.

Jak pobrać (program narzędziowy / oprogramowanie układowe)?

Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem.

FAQ

Kiedy chcesz pobrać sterownik lub oprogramowanie BIOS z oficjalnej witryny internetowej ASUS, musisz znać nazwę modelu urządzenia.

Przykład: Wyszukując X412FJ/FJC/FJG, wybierz potrzebny model zgodnie z określoną nazwą.

Informacje zamieszczone poniżej pozwolą Ci potwierdzić poprawną nazwę modelu:

Istnieje kilka metod na odnalezienie nazwy modelu i wersji oprogramowania BIOS komputera — można wykorzystać jedną z nich:

Spis treści:

 • Metoda 1: Znajdź nazwę modelu i wersję oprogramowania BIOS z wykorzystaniem MyASUS
 • Metoda 2: Znajdź nazwę modelu i wersję oprogramowania BIOS z wykorzystaniem Dxdiag
 • Metoda 3: Znajdź nazwę modelu i wersję oprogramowania BIOS z wykorzystaniem apletu informacji systemowych
 • Metoda 4: Znajdź nazwę modelu i wersję oprogramowania BIOS z wykorzystaniem konfiguracji oprogramowania BIOS

Metoda 1: Znajdź nazwę modelu i wersję oprogramowania BIOS z wykorzystaniem MyASUS

 1. Wpisz i wyszukaj [MyASUS] na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
  Brak wyświetleń oznacza, iż oprogramowanie nie jest zainstalowane na komputerze; zapoznaj się z tematem Jak zainstalować MyASUS? .
 2. Na stronie główne MyASUS wybierz [System info] (informacje systemowe) .
  Adnotacja: Brak strony domowej w MyASUS oznacza, że komputer nie obsługuje tej funkcji; wypróbuj inne metody, aby odnaleźć nazwę modelu i wersję oprogramowania BIOS. Więcej informacji w temacie Dlaczego w aplikacji MyASUS widzę tylko funkcję "Obsługa klienta"? . com/images/2021/06/30/a611b50a-0c35-47ed-8829-c5a2eab93e63. png"/>
 3. W sekcji Firmware (oprogramowanie układowe) znajdziesz nazwę modelu i wersję oprogramowania BIOS komputera .
  Zgodnie z przykładowym zrzutem poniżej nazwa modelu to X513EA, a wersja oprogramowania BIOS to 202. com/images/2021/03/22/94c17f94-ee48-461f-9358-6db7a347cb14. png"/>

Powrót do spisu treści

Metoda 2: Znajdź nazwę modelu i wersję oprogramowania BIOS z wykorzystaniem Dxdiag

 • Wpisz i wyszukaj [Dxdiag] na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) . com/images/2021/03/22/e53345dc-6c9c-4cc9-af34-ed9f45e2b88c. png"/>
 • Jeżeli otrzymasz powiadomienie wyświetlone poniżej, wybierz [Yes] (tak), aby kontynuować . com/images/2021/03/22/459ceba2-bca6-4e3c-9066-d7636bfb3cd0. png"/>
 • W sekcji System Model (model systemu) znajdziesz nazwę modelu; wersję oprogramowania BIOS znajdziesz w sekcji BIOS .
  Zgodnie z przykładowym zrzutem poniżej nazwa modelu to X513EA, a wersja oprogramowania BIOS to 202
 • Metoda 3: Znajdź nazwę modelu i wersję oprogramowania BIOS z wykorzystaniem apletu informacji systemowych

 • Wpisz i wyszukaj [System information] (informacje systemowe) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) . com/images/2021/03/22/ae1d12e8-b3c1-44e4-9396-585a224b91c2. png"/>
 • W sekcji System Model (model systemu) znajdziesz nazwę modelu ; wersję oprogramowania BIOS znajdziesz w sekcji BIOS Version/Data (wersja/data oprogramowania BIOS) . com/images/2021/03/22/f1e97a0a-e42f-4fe5-9031-8a038689384e. png"/>
 • Metoda 4: Znajdź nazwę modelu i wersję oprogramowania BIOS z wykorzystaniem konfiguracji oprogramowania BIOS

  Pozwól komputerowi przejść do konfiguracji BIOS; tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak uzyskać dostęp do konfiguracji BIOS? . Po uzyskaniu dostępu do konfiguracji BIOS wyświetlone mogą być dwa typy ekranu BIOS: tryb UEFI i tryb Legacy; zapoznaj się z poniższymi krokami.

  Jak znaleźć nazwę modelu i wersję oprogramowania BIOS w trybie UEFI?

  W trybie UEFI można wybrać element za pomocą klawiszy strzałek i Enter na klawiaturze, touchpada lub myszy.

 • Po przejściu do narzędzia BIOS przejdź do Advanced Mode (tryb zaawansowany), naciskając klawisz funkcyjny [F7] lub użyj kursora, aby kliknąć .
  ※ Adnotacja: Jeżeli ekran narzędzia BIOS różni się od poniższego skrótu, zapoznaj się z tematemJak znaleźć nazwę modelu i wersję oprogramowania BIOS w trybie Legacy? . com/images/2021/03/22/d25a49b2-33d7-487f-bae4-117db9284cf9. png"/>
 • Po przejściu do trybu zaawansowanego wybierz [Advanced] (zaawansowane) . com/images/2021/03/22/97583bab-a7b3-4d36-baf8-07b076094c81. png"/>
 • Wybierz narzędzie [ASUS EZ Flash 3 Utility] . com/images/2021/03/22/a2cac850-ba2c-4277-86db-0b6036a0e263. png"/>
 • W sekcji Model (model) znajdziesz nazwę modelu ; wersję oprogramowania BIOS znajdziesz w sekcji Version (wersja) .
  Zgodnie z przykładowym zrzutem poniżej nazwa modelu to B9450FA, a wersja oprogramowania BIOS to 205. com/images/2021/03/22/48a4f68c-c630-4a4d-9bdc-c3cda8ea21f9. png"/>
 • Jak znaleźć nazwę modelu i wersję oprogramowania BIOS w trybie Legacy?

  W trybie Legacy można wybrać element wyłącznie za pomocą klawiszy strzałek i Enter na klawiaturze.

 • Po przejściu do narzędzia BIOS wybierz [Advanced] (zaawansowane) . com/images/2021/03/22/308e9f61-1fb6-4245-a0e8-1cf77bd74ea7. png"/>
 • Wybierz narzędzie [ASUS EZ Flash 3 Utility] i naciśnij Enter . com/images/2021/03/22/465c1d32-ac03-438d-80ee-b5b51061c1fe. png"/>
 • W sekcji Platform (platforma) znajdziesz nazwę modelu; wersję oprogramowania BIOS znajdziesz w sekcji Version (wersja) .
  Zgodnie z przykładowym zrzutem poniżej nazwa modelu to B9440FA, a wersja oprogramowania BIOS to 101. com/images/2021/03/22/0f51f5c5-8a3d-4707-b826-aa597a93fd97. png"/>
 • KategoriaProcesor/ Pamięć
 • TypProduct Knowledge

  Czy informacja okazała się przydatna?

  YesNo

  • Above information might be partly or entirely quoted from exterior websites or sources. please refer to the information based on the source that we noted. Please directly contact or inquire the sources if there is any further question and note that ASUS is neither relevant nor responsible for its content/service
  • This information may not suitable for all the products from the same category/series. Some of the screen shots and operations could be different from the software versions.
  • ASUS provides the above information for reference only. If you have any questions about the content, please contact the above product vendor directly. Please note that ASUS is not responsible for the content or service provided by the above product vendor.

 • Kompletny zestaw zabezpieczeń dla wszystkich Twoich urządzeń

  Jak skonfigurować ZenWiFi AX za pomocą aplikacji ASUS Router

  Jak zaktualizować firmware routera do najnowszej wersji za pomocą aplikacji ASUS Router?

  Jak skonfigurować aktywowaną na życzenie sieć WireGuard® VPN na urządzeniu mobilnym?

  Jak powiązać konto zaufane z routerem ASUS?

  Jak zarządzać kilkoma routerami ASUS za pomocą aplikacji ASUS Router?

  Konfiguracja łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej

  Dzięki instrukcji szybkiej konfiguracji w aplikacji można łatwo skonfigurować router lub system ZenWiFi w zaledwie trzech krokach, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Nie musisz się martwić skomplikowaną konfiguracją routera!

  00Postępuj zgodnie z instrukcją szybkiej konfiguracji

  01Włącz swój router ASUS

  02Stwórz nazwę swojej sieci Wi-Fi

  03Konfiguracja jest zakończona!

  Wizualizacje informacji o pracy sieci

  Aplikacja ASUS Router umożliwia kontrolowanie statusu sieci z dowolnego miejsca i podejmowanie natychmiastowych działań dla efektywnego zarządzania routerem.

  Status portów

  Kontroluj dane diagnostyczne portów routera i otrzymuj wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów, aby poprawić swoją łączność sieciową.

  Topologia AiMesh

  Możesz monitorować stan swojej sieci typu mesh i sprawdzać przepustowość połączenia przez każdy węzeł typu mesh. Możesz również dodać kolejny węzeł sieci za pomocą skrótu lub przeprowadzić optymalizację za jednym naciśnięciem przycisku, aby uzyskać bardziej stabilne połączenia AiMesh.

  Podłączone urządzenia

  Możesz sprawdzać liczbę urządzeń podłączonych do Twojej sieci i przeglądać dane z podziałem na urządzenia, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

  Łatwo dostępne bezpieczeństwo sieci

  Koniec ze stresem związanym z bezpieczeństwem – dzięki naszej intuicyjnej aplikacji ASUS Router. Wszystkie potrzebne funkcje do zarządzania i zapewnienia bezpieczeństwa są dostępne w jednym miejscu. Ponadto skorzystasz z funkcji dostępnych wyłącznie w aplikacji, dzięki którym sterowanie routerem i zarządzanie nim jest prostsze niż kiedykolwiek wcześniej.

  Dowiedz się więcej na temat zabezpieczeń sieciowych ASUS

   Łatwe zapewnienie bezpieczeństwa sieci

   Bezpłatna kontrola rodzicielska

   VPN w Twoim stylu

   Funkcje bezpieczeństwa dostępne wyłącznie w aplikacji, takie jak ASUS Safe Browsing i skanowanie bezpieczeństwa AiProtection, umożliwiają za jednym kliknięciem ochronę w Internecie oraz podsumowanie statusu bezpieczeństwa routera. Kiedy przebywasz poza domem, możesz bezpiecznie uzyskać dostęp do swojej sieci domowej za pomocą bezpiecznego połączenia VPN z możliwością udostępniania – przez ASUS Instant Guard.

   Dowiedz się więcej na temat ASUS Instant Guard

   Dzięki aplikacji ASUS Router można łatwiej sprawdzać aktywność dzieci w Internecie, ustawiać filtrowanie treści dla każdego podłączonego urządzenia i zarządzać czasem spędzanym przed ekranem. Intuicyjne zarządzanie profilami zapewnia również większą elastyczność w kwestii dostosowywania ustawień dla dzieci w różnym wieku.

   Ciesz się bezpiecznym dostępem do Internetu przez VPN i takimi zastosowaniami jak strumieniowanie, gaming i inne usługi regionalne – dzięki łatwej konfiguracji VPN w aplikacji ASUS Router. Możesz wybierać spośród różnych protokołów, w tym OpenVPN i najnowszego WireGuard®, który umożliwia obsługę różnych scenariuszy VPN bez zakłócania przeglądania stron za pośrednictwem standardowego połączenia internetowego.

   Wybierz swój preferowany temat

   Wybierz temat kolorystyczny, który najlepiej pasuje do Twojego nastroju i stylu routera. Możesz dowolnie zmieniać temat kolorystyczny aplikacji wedle swojego gustu!

   Techno
   Blue

   Simplicity
   White

   Gaming
   Red

   OLED
   Black

 • Instrukcja szybkiej konfiguracji Asus 27t1eh

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja szybkiej konfiguracji Asus 27t1eh

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja szybkiej konfiguracji Asus 27t1eh