Instrukcja pracy Ge Agf18

Ge AGF18 to uniwersalny moduł przeznaczony do sterowania urządzeniami ogrzewczo-wentylacyjnymi zgodnymi z systemem sterowania geofonowego. Ma zastosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji i chłodzenia budynków. Instrukcja pracy Ge AGF18 zawiera szczegółowe informacje dotyczące instalacji, konfiguracji, monitorowania i diagnostyki systemu. Użytkownicy mogą wykorzystać instrukcję do ustawiania systemu, aby dostosować go do ich potrzeb i zapewnić jak najlepszą efektywność. Instrukcja pracy Ge AGF18 zawiera także wszystkie niezbędne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi i konserwacji urządzeń. Jest to przydatne dla użytkowników, którzy chcą zoptymalizować wydajność systemu i zapobiec ewentualnym awariom.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja pracy Ge Agf18

RbGM1KspYVI4X1

ILUSTRACJA: Instrukcja_intro

Clement127, licencja: CC BY-NC-ND 2. 0

W życiu codziennym bardzo często spotykamy się z tekstami użytkowymi. Jednym z nich jest instrukcja, która spokrewniona jest z takimi gatunkami, jak wskazówka, zalecenie, polecenie. Wszystkie te formy mają w bardzo prosty i jednoznaczny sposób opisać zasady postępowania i działania w konkretnych sytuacjach. Nie zawsze instrukcje są łatwe w odbiorze – są jednak bardzo przydatne, zwłaszcza wtedy, gdy chcemy coś sprawnie wykonać lub załatwić.

j0000007VBB1v50_0000000C

Instrukcja to gatunek, w którym najważniejszy jest odbiorca. To także tekst użytkowy. Trzeba w nim w prostych słowach komunikować, kto i jak ma postępować, jak należy coś właściwie używać. Bardzo ważna w instrukcji jest zwięzła, ale przemyślana kompozycja. Jak więc pisać instrukcję?

1) Po pierwsze, wyróżniamy dwie odmiany:

 • instrukcja obsługi, użytkowania, np. jakiegoś przedmiotu, urządzenia;

 • instrukcja działania, czynności, np. szybkiego, doraźnego postępowania w sprawach zagrażających naszemu bezpieczeństwu („instrukcja przeciwpożarowa”), a także dłuższego działania, złożonego nawet z wieloetapowych czynności („instrukcja wypełniania dokumentu”).

2) Po drugie, ważne jest, by treść instrukcji była ułożona chronologicznie (czyli każda opisana czynność powinna poprzedzać następną). Trzeba przede wszystkim przewidzieć, jak będzie odczytywał instrukcję odbiorca i co zrobi (to warunek, który musi być spełniony nawet przy redagowaniu takich gatunków spokrewnionych z instrukcją, jak „przepis kulinarny”).

Jakich form używać?

 • Czasowników w 2. osobie trybu rozkazującego („przygotuj”, „przejdź”, „zamień”, „użyj”).

 • Zwrotów komunikujących, że coś jest ‘dozwolone – zakazane’ („uważaj”, „pamiętaj”, „nie rób czegoś”) – są one ważne w opisie urządzeń, np. elektronicznych. Ostrzegają przed niebezpieczeństwem.

 • Zwrotów, które mówią o kolejnych etapach czynności (np. „najpierw”, „następnie”, „potem”, „teraz”, „zaraz po tym”) – warto je skojarzyć ze stylistyką przepisu kulinarnego.

Przed napisaniem instrukcji należy przemyśleć jej etapy – powinny być one graficznie wyróżnione. Coraz częściej pojawiają się instrukcje, w których słowom towarzyszą obrazki, np. instrukcje sprawnej ewakuacji w środkach transportu. Każdy, kto kiedykolwiek leciał samolotem, mógł (i musiał! ) przed startem wysłuchać takiej instrukcji.

Poniższa tabela przedstawia ogólny wzór instrukcji.

INSTRUKCJA

PRZED UŻYCIEM

OPIS

PRZYGOTOWANIE

OBSŁUGA

Krok 1
Krok 2
Krok 3

KONSERWACJA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

j0000007VBB1v50_0000001R
Ra5ku3Pus6OIp1

ILUSTRACJA: Biblioteka

www. com, fotografia barwna, domena publiczna

Instrukcje spotykane są również w zwykłych sytuacjach życia codziennego. Przykładem jest poniższa instrukcja, opisująca, jak zamawiać i wypożyczyć książki w bibliotece, której zbiory są skatalogowane w systemie komputerowym.

INSTRUKCJA ZAMAWIANIA I WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ

Nagłówek

I. KONTO CZYTELNIKA

Nagłówek do części I

I. Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać wyłącznie czytelnicy, którzy mają konto elektroniczne i kartę czytelnika.
II. Aby uzyskać kartę czytelnika i aktywne konto, wypełnij formularz i przekaż go bibliotekarzowi.
III. Bibliotekarz sprawdzi Twoje dane, a następnie założy Ci konto czytelnika i wyda ważną kartę.

Szczegółowe zasady postępowania – wyliczenie

II. WYSZUKIWANIE I ZAMAWIANIE KSIĄŻEK W KATALOGU

Nagłówek do części II

I. Aby znaleźć odpowiednią książkę lub odpowiednie czasopismo, skorzystaj z katalogu bibliotecznego.
II. Musisz się do niego zalogować:
- Wpisz numer karty („login”) i hasło, które przekazuje Ci pracownik biblioteki.
- Kliknij ikonkę DALEJ.
III. Następnie wpisz do wyszukiwarki właściwe informacje o książce:
- Podaj słowa kluczowe („autor, tytuł, typ publikacji”).
- Naciśnij ikonkę OK.
IV. Gdy wyświetli się właściwy tytuł oraz numer biblioteczny (sygnatura), wybierz polecenie ZAMAWIAM.
V. Jeśli publikacja jest niedostępna, otrzymasz komunikat WYPOŻYCZONE.
VI. Jeśli publikacja jest dostępna, po półgodzinie możesz ją odebrać ze stolika z zamawianymi książkami.

Szczegółowe zasady do części II
Wyliczenia główne i podpunkty

III. WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

Nagłówek do części III

I. Możesz wypożyczyć nie więcej niż 4 książki na 3 tygodnie. Możesz wypożyczyć książki tylko wtedy, gdy oddasz wcześniej wypożyczone. Czytelnicy wybierają książki i zgłaszają je bibliotekarzowi. Bibliotekarz wprowadza dane do komputera. Następnie można książkę wypożyczyć.

Szczegółowe zasady do części III

IV. DODATKOWE WSKAZÓWKI

I. Biblioteka nie wypożycza: czasopism, wydawnictw encyklopedycznych i słownikowych. Można z nich korzystać jedynie w czytelni. Książki należy oddać w terminie. Z wypożyczalni mogą korzystać czytelnicy, którzy w terminie oddali wcześniej wypożyczone wydawnictwa.

Nagłówek do części IV – dodatkowe UWAGI, OSTRZEŻENIA, ZASADY itp.

j0000007VBB1v50_00000031

Ćwiczenie 1

Wybierzcie jedną osobę, która będzie robiła figurki przestrzenne z papieru (np. modele samolotu, statku lub czapki malarskiej). Obserwując jej czynności, wpiszcie je do tabeli z zeszycie lub na planszy. Na koniec w grupie zredagujcie instrukcję. Przedstawcie ją innej grupie. Jeśli instrukcja została dobrze przygotowana, reprezentanci drugiej grupy na pewno nie będą mieli trudności w zrobieniu tej samej figurki.

uzupełnij treść

Ćwiczenie 2

Skorzystaj z poniższego szablonu gatunkowego i przygotuj własną instrukcję. Może to być np. instrukcja zatytułowana: Jak opowiedzieć śmieszny dowcip?

uzupełnij treść

Co to będzie?

Opis zadania

Dla kogo?

Obraz odbiorcy

Co trzeba przygotować?

Wyliczenie potrzebnych rzeczy

Jak to zrobić?

Wyliczenie kolejnych czynności/etapów postępowania

Na co uważać?

Ostrzeżenia

Ćwiczenie 3

W instrukcjach ważny jest precyzyjny opis. Istotne jest również, aby język, którym jest napisana był czytelny i zrozumiały. Spróbuj więc przeredagować poniższe instrukcje według podanego wzoru. Zamień formy na prostsze – typowe dla instrukcji.

Wzór: Przed przejściem przez ulicę należy zwrócić uwagę, czy z prawej lub z lewej strony nie nadjeżdża samochód. → Zanim przejdziesz przez ulicę…

1) Można przejść przez ulicę wyłącznie wtedy, gdy zapali się zielone światło. Przechodzenie na czerwonym świetle jest niedozwolone.

2) W razie zauważenia niebezpiecznej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić straż miejską.

3) Każdy, kto dostrzeże wypadek, powinien jak najszybciej powiadomić o tym policję. Należy wybrać numer 112 i przekazać informację o wypadku.

4) Wypożyczanie książek w naszej bibliotece nie nastręcza trudności.

5) Przed wypożyczeniem kolejnych książek należy oddać poprzednie.

6) W razie nieoddania książek w terminie nie będzie można wypożyczyć kolejnych.

uzupełnij treść
RAmoqXsSlBKjJ1
zadanie interaktywne

Źródło: Contentplus. pl sp. z o. o., licencja: CC BY 3.

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

www. GEAppliances. com
Safety Instructions......... 2, 3
Owner’s Manual and
Installation Instructions
Operating Instructions
Control Knob Models....... 6, 7
AGF18
Touch Pad Models.......... 4, 5
AGL18
AGM18
Care and Cleaning
AGN18
Air Filter................... 8
AGQ18
Grille and Case.............. 8
Outdoor Coils............... 8
AGV18
Installation Instructions
Preparing to Install the
Air Conditioner.............. 9

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
IMPORTANT SAFETY INFORMATION. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING. WARNING! For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire, electric shock or personal injury. SAFETY PRECAUTIONS Use this appliance only for its intended Turn the mode control to OFF and unplug purpose as described in this Owner’s your air conditioner before making any Manual. repairs or cleaning. This air conditioner must be properly NOTE: We strongly recommend that any install
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
Safety Instructions Operating Instructions Installation Instructions Troubleshooting Tips Consumer Support GEAppliances. com WARNING! USE OF EXTENSION CORDS—115-Volt models only Because of potential safety hazards under certain CAUTION: conditions, we strongly recommend against the DO NOT use an extension cord with any of the use of an extension cord. 230/208 volt models. However, if you must use an extension cord, it is absolutely necessary that it be a UL-listed, 14 gauge, 3-wire grounding ty
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
About the controls on the air conditioner—models with touch pads. Features and appearance will vary. Timer on Cool on Fan on Energy Saver on FAN Remote Control Air Conditioner Controls Controls Note: On some models, the ENERGY SAVER ON/OFF Pad feature cannot be set on the air conditioner. Turns air conditioner on and off. It must be set using the remote control. Display CIRCULAIRE (on some models) Shows the set temperature or time remaining For continuous side-to-side air circulation on timer.
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
Safety Instructions Operating Instructions Installation Instructions Troubleshooting Tips Consumer Support GEAppliances. com Lights next to the touch pads on the air conditioner control panel indicate the selected settings. Power Outage Recovery Feature In the case of a power outage or interruption, the will reset to the original setting. You may need to set unit will automatically re-start in the settings last a new time if desired. used after the power is restored. The TIMER feature COOL Mode
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
About the controls on the air conditioner—models with control knobs. OFF OFF HIGH HIGH HI HI FAN COOL FAN COOL LOW MED LOW LOW FAN COOL FAN COOL LOW COOL MODE CONTROLS Your model will have one of the above type controls. 5 6 45 34 4 7 3 6 3 8 2 5 2 7 2 9 1 6 1 8 1 10 TEMP CONTROLS Your model will have one of the above type controls. Controls Mode Controls Temp Controls HIGH COOL, MED COOL and LOW COOL provide The temp control is used to maintain the cooling w
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
Safety Instructions Operating Instructions Installation Instructions Troubleshooting Tips Consumer Support GEAppliances. com Additional controls and important information. Energy Saver (on some models) The energy saver switch controls the fan. OFF—The fan runs all the time, while the compressor cycles on and off. ON—The fan and compressor cycle on and off together. This results in wider variations of room This switch must be set at OFF in order to use temperature and humidity. Normally used when
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
Care and cleaning of the air conditioner. Grille and Case Turn the air conditioner off and remove the To clean, use water and a mild detergent. Do not plug from the wall outlet before cleaning. use bleach or abrasives. Outdoor Coils The coils on the outdoor side of the air conditioner should be checked regularly. If they are clogged with dirt or soot they may be professionally steam cleaned, a service available through your GE service outlet. Air Filter The air filter behind the front grille sho
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
Installation Air Conditioner Instructions Questions? Call 800. GE. CARES (800. 432. 2737) or Visit our Website at: www. com BEFORE YOU BEGIN CAUTION: Do not, under any circumstances, cut or Read these instructions completely remove the third (ground) prong from the and carefully. power cord. Do not change the plug on the power cord • IMPORTANT — Save these of this air conditioner. instructions for local inspector’s use. Aluminum house wiring may present special • IMPORTANT — Observe al
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
Installation Instructions PARTS INCLUDED (Appearance may vary) Window sash seal Top Left mounting accordion Foam top rail panel window gasket Top mounting rail seal strip Frame guide (2) Right accordion panel Sill bracket (2) Support bracket (2) Window locking bracket Type A (14) Type B (7) Type C (5) Type D (2) Carriage Bolt (2) Lock Nut (4) 10
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
Installation Instructions WINDOW REQUIREMENTS 2 STORM WINDOW REQUIREMENTS 1 • These instructions are for a standard A storm window frame will not allow the double-hung window. You will need to air conditioner to tilt toward the outside, modify them for other types of windows. and will keep it from draining properly. To adjust for this, attach a piece of wood • The air conditioner can be installed to the stool. without the accordion panels if needed to fit in a narrow window. See the WOOD PIECES
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
Installation Instructions REMOVE THE AIR CONDITIONER PREPARE THE WINDOW AND 3 4 FROM THE CASE THE CASE (CONT. ) Remove the 2 shipping screws from the Carefully insert the plastic frame guides B A back of the case. into the bottom of the case on each side. Remove the 2 screws on each side of the B Bottom of case case. Keep these for later use. Shipping screws Frame guide Remove the backing from the top mounting C rail seal strip and attach it to the bottom of Slide the air conditioner from the ca
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
Installation Instructions PREPARE THE WINDOW 6 INSTALL THE CASE IN THE 5 WINDOW (CONT. ) Loosely attach the sill brackets to the A support brackets using the 2 carriage bolts Adjust the carriage bolts and the lock nuts D and 2 lock nuts. in each support so that the case is installed with a slight tilt to the outside. Use a level; Support bracket about 1/3 bubble will be the correct case Carriage bolt slant to the outside. Tighten the bolts. Lock nut CAUTION: DO NOT drill a hole in the base pan.
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
Installation Instructions INSTALL A SUPPORT BRACKET INSTALL THE AIR CONDITIONER 7 8 AND THE FOAM TOP WINDOW IN THE CASE GASKET Slide the air conditioner into the case. A Reinstall the 2 screws removed earlier on Attach a support bracket with a Type C A each side of the case. screw. Before installing the front grille, pull out the B vent control lever located above the unit control knobs, as shown. Cut the foam top window gasket to the B window width. Stuff the foam between the glass and the C w
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
Safety Instructions Operating Instructions Installation Instructions Troubleshooting Tips Consumer Support Troubleshooting Tips. com Troubleshooting Tips Save time and money! Review the chart below first and you may not need to call for service. Problem Possible Causes What To Do Air conditioner The air conditioner • Make sure the air conditioner plug is pushed completely does not start is unplugged. into the outlet. The fuse is blown/circuit • Check the house fuse/circuit breaker
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
Before you call for service… Normal Operating Sounds You may hear a pinging noise caused by water being Water will collect in the base pan during high humidity picked up and thrown against the condenser on rainy or on rainy days. The water may overflow and drip from days or when the humidity is high. This design feature the outdoor side of the unit. helps remove moisture and improve efficiency. The fan may run even when the compressor does not. You may hear the thermostat click when the
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
™ GE Service Protection Plus GE, a name recognized worldwide for quality and dependability, offers you ™ Service Protection Plus —comprehensive protection on all your appliances— No Matter What Brand! Benefits Include: We’ll Cover Any Appliance. • Backed by GE • All brands covered Anywhere. Anytime. * • Unlimited service calls • All parts and labor costs included • No out-of-pocket expenses • No hidden deductibles • One 800 number to call You will be completely satisfied with our service protect
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
Consumer Product Ownership Registration Dear Customer: Thank you for purchasing our product and thank you for placing your confidence in us. We are proud to have you as a customer! Follow these three steps to protect your new appliance investment: Complete and mail After mailing the Read your Owner’s your Consumer registration below, Manual carefully. Product Ownership store this document It will help you Registration today. in a safe place. It operate your new Have the peace of contains inform
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
Safety Instructions Operating Instructions Installation Instructions Troubleshooting Tips Consumer Support Air Conditioner Warranty. All warranty service provided by our Factory Service Centers, Staple your receipt here. ® or an authorized Customer Care technician. To schedule service, Proof of the original purchase on-line, 24 hours a day, visit us at GEAppliances. com, or call date is needed to obtain service 800. 2737). under the warranty. For The Period Of: We Will Replace:
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
Consumer Support. GE Appliances Website GEAppliances. com Have a question or need assistance with your appliance? Try the GE Appliances Website 24 hours a day, any day of the year! For greater convenience and faster service, you can now download Owner’s Manuals, ™ order parts, catalogs, or even schedule service on-line. You can also “Ask Our Team of Experts ” your questions, and so much more... Schedule Service GEAppliances. com Expert GE repair service is only one step away from your door. Get

Zgubiłeś instrukcję obsługi urządzenia GE AGF18 Klimatyzator? Masz z nim jakiś inny problem? Dobrze trafiłeś.

Często zdarza się, że pierwsze problemy z urządzeniem GE AGF18 Klimatyzator pojawiają się dopiero po kilku tygodniach, miesiącach od jego zakupu. Wiele osób po takim czasie ma problem ze znalezieniem dokumentów, które dostał przy zakupie (takich jak instrukcja obsługi) - albo zostały już wyrzucone, albo zawieruszyły się tak, że nie sposób ich odnaleźć. Poniżej znajdziesz listę dokumentów dotyczących GE AGF18 Klimatyzator, które możesz pobrać bezpośrednio z naszych serwerów. Od tego momentu nie będziesz musiał pilnować dokumentacji urządzeń. Wystarczy, że zajrzysz do naszej bazy i ściągniesz instrukcję obsługi, tak samo jak do GE AGF18 Klimatyzator.

Możesz dodać kolejny dokument dla urządzenia GE AGF18 Klimatyzator. Gdy uważasz, że posiadasz nowszą lub lepszą wersję instrukcji podziel się nią z innymi. Możesz też skontaktować się z nami jesli instrukcją Cie nie satysfakconuje lub jest zbyt niskiej jakości. Postaramy się zdobyć odpowiedni dokument dla Ciebie. Jeśli masz problemy z wyświetleniem lub pobraniem manuala, zgłoś się również do nas.

Potrzebujesz pomocy?

Jeżeli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy dotyczącej zasobów zawartych już w naszej bazie, bądź chcesz zgłosić prośbę o dodanie nowych instrukcji do naszego serwisu, skorzystaj z możliwych form kontaktu:

Formularz kontaktowy lub
contact -@- manualsbase. com

Instrukcja pracy Ge Agf18

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja pracy Ge Agf18

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja pracy Ge Agf18