Instrukcja konserwacji sprzętu Dell B2360d

Instrukcja konserwacji Dell B2360d jest przeznaczona do użytku w przedsiębiorstwach i przeznaczona do użytku w biurze. Instrukcja zawiera szczegółowe informacje dotyczące instalacji, konserwacji i konfiguracji drukarki. Instrukcja zawiera wskazówki dotyczące czyszczenia i utrzymywania drukarki, a także wskazówki dotyczące wymiany części i napraw. Instrukcja zawiera również informacje dotyczące instalacji i zarządzania materiałami eksploatacyjnymi. Instrukcja zawiera również informacje dotyczące ustawień drukarki i wskazówki dotyczące wydajnego wykorzystywania drukarki, aby zapewnić najlepszą jakość drukowania. Instrukcja ta zapewnia użytkownikom informacje niezbędne do prawidłowego używania drukarki.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja konserwacji sprzętu Dell B2360d

Instrukcje obsługi i przewodniki użytkownika Laptopy Dell

YMożesz pobrać za darmo instrukcje PDF dla Laptopy Dell.
Mamy 2, 028 darmowych instrukcji użytkowania PDF dla 1, 212 produktów Dell w kategorii Laptopy.

  • 1
  • 23456789acdefgilmnpstvwxz

Drukarka laserowa Dell B2360d-dn

Podręcznik użytkownika

1

Marzec 2014

www. com | dell. com/support/printers

Znaki towarowe
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
© 2014 Dell, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie tego dokumentu w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo wzbronione.
Znaki towarowe użyte w tym tekście: Dell, logo DELL, Inspiron, Dell Precision, Dimension, OptiPlex, Latitude, PowerEdge, PowerVault, PowerApp i Dell
OpenManage
są znakami towarowymi firmy Dell Inc. ; Intel, Pentium i Celeron są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation; Microsoft i Windows
są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation; AirPrint i logo AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple, Inc.
Inne znaki towarowe i nazwy firmowe mogą być używane w niniejszym dokumencie w odniesieniu do instytucji posiadających prawa do tych znaków i w odniesieniu
do ich produktów. Firma Dell Inc. nie posiada żadnych praw do znaków towarowych i nazw handlowych innych niż jej własne.

Czego szukasz?

Znajdziesz to tu

Najnowsze informacje uzupełniające,
aktualizacje oraz pomoc techniczna:

Dokumentacja

Pobieranie sterowników

Uaktualnienia produktów

Połączenie z serwisem i informacje
dotyczące naprawy

Status zamówienia

Pomoc za pośrednictwem rozmowy na
żywo

Pomoc za pośrednictwem poczty e-mail

Pomoc telefoniczna

Witryna pomocy technicznej firmy Dell —

www. com/support/printers

Numery telefonów pomocy technicznej oraz godziny pracy dla danego
kraju lub regionu można znaleźć w witrynie pomocy technicznej w sieci
Web.
Podczas rozmowy z pracownikiem pomocy technicznej użytkownik
powinien być gotowy do przekazania następujących informacji:

Numer etykiety serwisowej

Kod ekspresowej obsługi

Uwaga: Numer etykiety serwisowej oraz kod ekspresowej obsługi
znajdują się na etykietach umieszczonych na drukarce.

Oprogramowanie i sterowniki —
certyfikowane sterowniki do drukarki i
instalatory oprogramowania drukarki firmy
Dell

Pliki Readme — najnowsze zmiany
techniczne lub zaawansowane techniczne
materiały referencyjne dla doświadczonych
użytkowników i techników

Dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja

Materiały eksploatacyjne i akcesoria do
drukarki

Zamienne naboje drukujące

Witryna sieci Web poświęcona materiałom eksploatacyjnym firmy Dell

www. com/printers

Zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarki można dokonać w
trybie online, przez telefon lub w wybranych sklepach.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa
podczas przygotowywania drukarki do
pracy

Informacje dotyczące przepisów

Informacje dotyczące gwarancji

Informacje o produkcie

Uwaga: Informacje o produkcie mogą być niedostępne w niektórych
krajach lub regionach.

Wybór miejsca na drukarkę

Umieszczając drukarkę w danej lokalizacji, należy pozostawić wystarczającą ilość miejsca, aby zasobniki,
pokrywy i drzwiczki swobodnie się otwierały. Jeśli planowana jest instalacja jakiegokolwiek opcjonalnego
sprzętu, należy zapewnić dodatkowe wolne miejsce. Ważne jest, aby:

Zainstalować drukarkę w pobliżu odpowiednio uziemionego i łatwo dostępnego gniazda elektrycznego.

Należy upewnić się, czy przepływ powietrza w pomieszczeniu spełnia wymagania najnowszej wersji
standardu ASHRAE 62 lub standardu CEN Technical Committee 156.

zadbać o płaską, mocną i stabilną powierzchnię.

Informacje na temat drukarki

8

Instrukcja konserwacji sprzętu Dell B2360d

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja konserwacji sprzętu Dell B2360d

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja konserwacji sprzętu Dell B2360d