Instrukcja i gwarancja Dewalt Graco Powerfill Pro 26b440

Instrukcja i gwarancja Dewalt Graco Powerfill Pro 26b440 to profesjonalny zestaw narzędzi pneumatycznych, który zapewnia szybkie i łatwe doładowanie zbiorników za pomocą powietrza. Zestaw zawiera wytrzymały i trwały kompresor, który jest wyposażony w wytrzymały silnik, wytrzymałe węże i wytrzymałą obudowę. Wyposażony w wyświetlacz LCD, który pozwala użytkownikowi monitorować i kontrolować proces doładowania. Zestaw zawiera również przewód zasilający i szereg akcesoriów, w tym węże, zbiorniki, filtry i inne. Wszystkie te elementy zapewniają użytkownikom niezawodność, niezawodną wydajność i wygodę użytkowania. Instrukcja i gwarancja Dewalt Graco Powerfill Pro 26b440 to idealny wybór dla profesjonalistów, którzy chcą uzyskać optymalną wydajność i niezawodność podczas pracy.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja i gwarancja Dewalt Graco Powerfill Pro 26b440

EUROPEJSKA GWARANCJA ELEKTRONARZĘDZI DEWALT – 1 ROK

Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo wysoką jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne dla profesjonalnych użytkowników. Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są ich

uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Wolnego Handlu.

Zgodnie z zasadami i warunkami Europejskiej Gwarancji Elektronarzędzi DEWALT, które są dostępne w krajowym biurze marki DEWALT, u sprzedawcy lub na www. 2helpU. com, jeśli Twoje narzędzie DEWALT ulegnie uszkodzeniu spowodowanemu ze względu na wady materiałowe lub wady produkcyje w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu, DEWALT może wymienić bezpłatnie wszystkie wadliwe części lub całe narzędzie według naszego uznania.

DEWALT zastrzega sobie prawo do odmowy jakichkolwiek roszczeń wynikających z niniejszej gwarancji, które w opinii upoważnionego przedstawiciela serwisowego nie są zgodnie z warunkami i zasadami Europejskiej Gwarancji Elektronarzędzi DEWALT. 

W przypadku chęci złożenia reklamacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub przy pomocy strony internetowej bądź informacji zawartej w katalogu ustalić lokalizację najbliższego autoryzowanego serwisu gwarancyjnego DEWALT. Można rownież skontaktować się z biurem DEWALT pod adresem wskazany w instrukcji obsługi.

Lista autoryzowanych punktów serwisowych DEWALT i pełne informacje dotyczące obsługi posprzedażnej są dostępne pod adresem: www. com 

EUROPEJSKA GWARANCJA ELEKTRONARZĘDZI DEWALT – 3 LATA

Europejska Gwarancja Elektronarzędzi DEWALT może zostać przedłużona z 1 roku do 3 lat z zastrzeżeniem następujących zasad i warunków.

1. Rejestracja

Orginalny product DEWALT w ciągu 4 tygodni (28 dni) od daty zakupu zostanie zarejestrowany przez użytkownika na stronie internetowej. https://www. pl/my-dewalt (Dane użytkownika, numer katalogowy narzędzia, numer fabryczny oraz kod daty). 

Zestawy składające się z wielu narzędzi są wyłączone z możliwości rejestracji. Należy oddzielnie zarejestrować poszczególne narzędzia.

2. Ogólne zasady i warunki

2. 1 Europejska gwarancja DEWALT (PT) dotyczy użytkowników orginalnych produktów DEWALT, którzy nabyli narzędzie od autoryzowanego dystrybutora marki DEWALT do stosowania w związku z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Europejska gwarancja DEWALT (PPT) nie dotyczy osób nabywających produkty DEWALT w celu odsprzedaży lub wynajęcia.

2. 2 Niniejsza gwarancja jest niezbywalna. Obowiązuje tylko użytkowników oryginalnych produktów DEWALT, nabytych według warunków określonych powyżej. 3 W uzupełnieniu do warunków określonych w niniejszym dokumencie, mają również zastosowanie zasady i warunki określone w Europejskiej Gwarancji Elektronarzędzi DEWALT Europejskiej. 4 Naprawa lub wymiana produktu na podstawie niniejszej gwarancji nie powoduje przedłużenia lub odnowienia okresu gwarancji. 3-letnia gwarancja rozpoczyna się od okresu pierwotnej daty zakupu, a kończy się 36 miesięcy później. 5 Rejestrując produkt i korzystając z Europejskiej Gwarancji 3-letniej Elektronarzędzi DEWALT użytkownik akceptuje warunki określone powyżej, to znaczy że ten produkt jest wykluczony z polityki DEWALT 30-1-1 wycofanej 01-01-2016.

3. Produkty objęte 3-letnią Europejską Gwarancją DEWALT.

Oprócz wykluczonych produktów określonych w Europejskiej Gwarancji DEWALT, pkt 3, następujące produkty marki DEWALT są również wykluczone 

Narzędzia mocujące np. Gwoździarki, Narzędzia udarowe prochowe.

Akumulatory (z wyłączeniem serii Powerstack™) i Ładowarki 

Przebudowane lub odnowione produkty odpowiednio oznaczone – “Przerobione fabrycznie” i/lub oznaczone “Q”.

DCF921 "Klucz do rusztowań" 

Kompresory i wytwornice prądu.

4. Postępowanie w przypadku roszczeń gwarancyjnych

4. 1 Aby skozystać z gwarancji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub bezpośrednio z autoryzowanym punktem serwisowym, który mozna znaleźć na stronie internetowej www. com.

4. 2 Narzędzie DEWALT należy dostarczyć do sprzedawcy lub autoryzowanego punktu serwisowego kompletne z całym oryginalnym oprzyrządowaniem, oryginalnym dowodem zakupu oraz ważnym certyfikatem 3-letniej Europejskiej Gwarancji DEWALT. 3 DEWALT zastrzega sobie prawo do odmowy roszczeń wynikających z niniejszej gwarancji, które w opinii upoważnionego przedstawiciela serwisu nie są skutkiem wady materiałowej lub produkcyjnej oraz nie wynikają z warunków europejskiej gwarancji DEWALT (PPT).

5. Zmiany warunków i zasad

5. 1 DEWALT zastrzega sobie prawo do zmian i korekt swojej polityki gwarancyjnej, terminów i kwalifikowania produktów bez uprzedzenia jeśli uzna konieczne zmiany za właściwe.

5. 2 Aktualne zasady i warunki Europejskiej Gwarancji Elektronarzędzi DEWALT są dostępne na www. com, u lokalnego sprzedawcy DEWALT lub w lokalnym biurze marki DEWALT.

Proszę kliknąć tutaj, pełnych warunkach naszej gwarancji.

W odniesieniu do kabli i przewodów dostarczanych przez Eksa sp. z o. o. należy bezwzględnie przestrzegać zasad, standardów, norm, specyfikacji i dobrych praktyk w branży, które dotyczą transportu, składowania, magazynowania, instalowania, badań, prób, sprawdzeń, procedur reklamacyjnych oraz eksploatacji.

Szczegółowe wymogi można znależć między innymi w następujących dokumentach:

  1. Norma SEP nr N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe" wydaną przez Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP w Warszawie.
  2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część D Roboty instalacyjne elektryczne zeszyt 4 Linie kablowe niskiego i średniego napięcia wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
  3. Ramowa instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii kablowych wydana przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej w Poznaniu.
  4. Polityka reklamacji Eksa sp.
  5. Warunki reklamacji Eksa sp. eu/ckfinder_pliki/files/Eksa%20complain%20form_pl. pdf">Formularz reklamacji Eksa sp. eu/ckfinder_pliki/files/Cable%20handling_PL. pdf">Kabel na bębnie-postępowanie-transport i instalacja. pdf

Instrukcja i gwarancja Dewalt Graco Powerfill Pro 26b440

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja i gwarancja Dewalt Graco Powerfill Pro 26b440

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja i gwarancja Dewalt Graco Powerfill Pro 26b440