Informacje o usługach Canon 2699b001

Canon 2699b001 to jeden z wielu wyjątkowych produktów marki Canon, który oferuje wysokiej jakości i wydajne usługi druku. Drukarka jest wyposażona w zaawansowany system druku o szczegółowych parametrach, dzięki czemu drukarka może drukować dokumenty i zdjęcia o wysokiej jakości. Jest także wyposażona w wytrzymały mechanizm papieru, co pozwala na szybkie i łatwe drukowanie. Canon 2699b001 posiada także szereg funkcji, w tym: automatyczny podajnik dokumentów, optymalizację wydajności druku, wygodny panel dotykowy i wiele innych. Canon 2699b001 jest idealnym rozwiązaniem dla osób szukających wysokiej jakości drukarki do codziennego użytku.

Ostatnia aktualizacja: Informacje o usługach Canon 2699b001

Korzystając z funkcji chmury w drukarce, można drukować dane, które zostały wysłane do usług w chmurze (np. Canon iMAGE GATEWAY czy Evernote).

Aby drukować z usług w chmurze za pomocą smartfona lub tabletu, należy wykonać poniższą procedurę.

Sprawdzanie środowiska drukarki

Aby można było używać funkcji drukowania z wiadomości e-mail, drukarka musi działać w następującym środowisku:

 • Drukarka musi być podłączona do Internetu.

INFORMACJE POMOCNICZE
Podłącz drukarkę do punktu dostępu lub routera, który ma połączenia z Internetem (patrz ilustracje poniżej).
Jeśli drukarka nie może połączyć się z punktem dostępu lub routerem, należy zapoznać się z informacjami zawartymi w temacie [Połączenie drukarki z punktem dostępu w ramach bezprzewodowej sieci LAN] i podłączyć drukarkę do punktu dostępu. pl/media/G0152699_tcm125-1192825. png" data-aspect="0" width="100%"/>

* Aby korzystać z tych usług w sieci intranet, otwórz port 5222 (zarówno w komputerach, jak i sieci intranet).

Przygotowanie wymaganych pozycji

Aby drukować z usług w chmurze za pomocą smartfona, tabletu lub innego urządzenia PDA, należy zarejestrować drukarkę w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center.
Przygotuj:

a) Twój adres e-mail
Twój adres e-mail będzie używany do logowania się na konto w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center.

b) Smartfon, tablet lub innego typu urządzenie PDA
Wykorzystanie smartfona, tabletu lub innego urządzenia PDA umożliwi zarejestrowanie drukarki w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center.

INFORMACJE POMOCNICZE
Smartfon, tablet lub inne urządzenie PDA musi być podłączone do Internetu (w tym przez połączenie 3G).

Konfiguracja drukarki

Zarejestruj drukarkę w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center w trzech krokach opisanych poniżej. pl/media/G0164272_tcm125-1192780. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Krok 1: wydrukuj adres URL i identyfikator rejestracji drukarki.
Krok 2: przejdź do wydrukowanego adresu URL i wpisz dane konta (adres e-mail itp. ).
Krok 3: na wpisany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość e-mail. Przejdź do adresu URL podanego w wiadomości e-mail i zarejestruj drukarkę.

Krok 1: wydrukuj adres URL i identyfikator rejestracji drukarki.

(1) Włącz drukarkę.
(2) W menu głównym drukarki wybierz opcję [Setup] (Konfiguracja).
(3) Wybierz pozycję [Web service setup] (Konfiguracja serwisu internetowego). Naciśnij przycisk [OK].
(4) Wybierz pozycję [Web service connection setup] (Konfiguracja połączenia z serwisem internetowym) i naciśnij przycisk [OK].
(5) Wybierz pozycję [IJ Cloud Printing Center setup] (Konfiguracja usługi IJ Cloud Printing Center) i naciśnij przycisk [OK].
(6) Wybierz pozycję [Register with this service] (Zarejestruj w tym serwisie) i naciśnij przycisk [OK].
(7) Gdy pojawi się następujący komunikat, wybierz opcję [Yes] (Tak) i naciśnij przycisk [OK].
(8) Gdy pojawi się monit o wybranie języka drukowania, wybierz żądany język.
(9) Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie i wydrukuj adres URL witryny uwierzytelniania i identyfikator rejestracji drukarki
Ustaw zwykły papier w formacie A4 lub Letter i wybierz opcję [OK].

Zostanie wydrukowany uwierzytelniający adres URL i identyfikator rejestracji drukarki.

INFORMACJE POMOCNICZE
Wydruk przyda się w dalszej części procedury rejestracji. pl/media/G0164408_tcm125-1192781. png" data-aspect="0" width="100%"/>

WAŻNE

 • Operacja zakończenia rejestracji powinna zostać wykonana w ciągu 60 minut.

Krok 2: przejdź do wydrukowanego adresu URL i wpisz dane konta (adres e-mail itp.

WAŻNE

 • Nie należy używać przycisku Wstecz przeglądarki internetowej podczas przetwarzania operacji. Przejście ekranu może nie zostać wykonane prawidłowo.

(1) Za pomocą komputera lub urządzenia PDA wpisz wydrukowany adres URL. pl/media/G0182143_tcm125-1192782. png" data-aspect="0" width="100%"/>
(2) Na ekranie logowania wybierz opcję [Create new account] (Utwórz nowe konto). pl/media/G0182144_tcm125-1192783. png" data-aspect="0" width="100%"/>

(3) Wprowadź adres e-mail i identyfikator rejestracji drukarki, a następnie wybierz opcję [OK].
Adres URL strony rejestracji zostanie wysłany na wprowadzony adres e-mail. pl/media/G0182145_tcm125-1192784. png" data-aspect="0" width="100%"/>

WAŻNE

 • Obowiązują poniższe ograniczenia dotyczące znaków w adresie e-mail.

- Można użyć maksymalnie 255 znaków alfanumerycznych złożonych z jednobajtowych znaków i symboli (! $'*/^_{}|~. -@).
- Nie można używać znaków wielobajtowych. Jeśli wprowadzony adres e-mail zawiera niedozwolony znak, pojawi się komunikat o błędzie.

 • Jeśli przez pomyłkę zarejestrujesz inny adres e-mail, możesz anulować rejestrację poprzez przejście do ekranu głównego drukarki i wybranie opcji [Setup] (Konfiguracja) (lub poprzez naciśnięcie przycisku Setup (Konfiguracja) na pulpicie operatora) -> [Web service setup] (Konfiguracja serwisu internetowego) -> [Connection setup] (Konfiguracja połączenia) (-> [IJ Cloud Printing Center setup (IJCloudPrintingCtr)] (Konfiguracja usługi IJ Cloud Printing Center) -> [Delete from this service] (Usuń z tego serwisu).
 • Otrzymanie powiadomienia może nie być możliwe w przypadku korzystania z filtra antyspamowego. W przypadku korzystania z ustawienia, które pozwala otrzymywać wiadomości e-mail tylko z niektórych domen, należy pamiętać o zmianie ustawienia na umożliwiające odbieranie wiadomości e-mail z adresu „noreply@mail. cs. c-ij. com”. Żaden komunikat o błędzie nie zostanie wyświetlony, nawet jeśli otrzymanie wiadomości e-mail nie było możliwe z powodu ustawienia filtra antyspamowego lub jeśli wprowadzono błędny adres e-mail.

Krok 3: przejdź do adresu URL podanego w wiadomości e-mail i dokończ rejestrację.

(1) Poniższa wiadomość zostanie wysłana na adres e-mail podany w kroku 2. Kliknij podany adres URL. pl/media/G0164469_tcm125-1192785. png" data-aspect="0" width="100%"/>

INFORMACJE POMOCNICZE
W przypadku niektórych ustawień programu pocztowego odbierane wiadomości mogą być przenoszone automatycznie do innego folderu niż folder poczty przychodzącej.
Jeśli wiadomości nie ma w folderze poczty przychodzącej, sprawdź inne foldery.

(2) Zapoznaj się z zapisami w oknach [License agreement] (Umowa licencyjna) i [Privacy statement] (Ochrona prywatności) usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center i wybierz opcję [Agree] (Zgadzam się), jeśli się zgadzasz.
(3) Na ekranie wprowadzania informacji o użytkowniku uzupełnij [Password] (Hasło) i wybierz opcję [Next] (Dalej).

WAŻNE

 • Obowiązują poniższe ograniczenia dotyczące znaków w haśle.

- Hasło musi mieć od 8 do 32 znaków i składać się z jednobitowych znaków alfanumerycznych i symboli (! "#$%&'()*+, -. /:;<=>? @[\]^_`{|}~). (Wielkość znaków alfabetycznych jest uwzględniana)

(4) Wprowadź dane w polu [User name] (Nazwa użytkownika).

WAŻNE

 • Dane wprowadzone w polu Nazwa użytkownika podlegają następującym ograniczeniom:

- Hasło musi mieć od 1 do 20 znaków i składać się z jednobitowych znaków alfanumerycznych i symboli (! "#$%&'()*+, -. (Wielkość znaków alfabetycznych jest uwzględniana)

(5) Ustaw opcję [Time zone] (Strefa czasowa) i wybierz pozycję [Next] (Dalej).
(6) Uzupełnij [Security code] (Kod zabezpieczający) i wybierz opcję [Done] (Gotowe).

WAŻNE

 • Dane wprowadzone w polu Kod zabezpieczający podlega następującym ograniczeniom:

- Cyfry jednobajtowe

(7) Rejestracja została zakończona. Zostanie wyświetlony komunikat o zakończeniu rejestracji.
Wybierz opcję [OK]. Pojawi się ekran logowania.
Aby wykonać drukowanie w chmurze, zaloguj się w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center poprzez wprowadzenie adresu e-mail i hasła, które zostały zarejestrowane.

Drukowanie z chmury

Korzystając ze smartfona, tabletu lub innego urządzenia PDA, odwiedź stronę internetową usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center (http://cs. com/), zaloguj się i wybierz aplikację. Następnie wykonaj procedurę drukowania.

WAŻNE
Nie można uruchomić aplikacji w komputerze. Za pomocą komputera można tylko zarejestrować drukarkę i skonfigurować ustawienia.

 • Jeśli nie można zainstalować aplikacji
 • Jeśli zarejestrowanej aplikacji nie ma na liście Aplikacje
 • Jeśli informacje nie są aktualizowane po naciśnięciu przycisku Aktualizuj (Update)
 • Jeśli nie otrzymasz wiadomości e-mail umożliwiającej rejestrację
 • Jeśli nie można drukować
 • Drukowanie rozpoczyna się samoczynnie bez udziału użytkownika
 • Jeśli nie możesz prawidłowo zalogować się nawet po wprowadzeniu właściwego hasła w systemie iOS lub Mac
 • Jeśli odbierzesz automatyczną wiadomość e-mail o wyrejestrowaniu

Jeśli nie można zainstalować aplikacji

Sprawdź, w jakim kraju lub regionie została zakupiona drukarka.
Jeśli zostanie ona zabrana poza teren kraju lub regionu, w którym ją zakupiono, nie będzie można zainstalować aplikacji.

W przypadku korzystania z modelu iP110 series

Jeśli zostanie ona zabrana poza teren kraju lub regionu, w którym ją zakupiono, nie będzie można zainstalować niektórych aplikacji.
Można natomiast kontynuować użytkowanie zainstalowanych już aplikacji, o ile są one obsługiwane w kraju lub regionie, do którego zabrano drukarkę.

Jeśli zarejestrowanej aplikacji nie ma na liście Aplikacje

Sprawdź język wyświetlania usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center.
Jeśli włączony jest język wyświetlania, którego nie obsługuje dana aplikacja, nie pojawi się ona na liście aplikacji, ale mimo to zostanie zarejestrowana.
Jeśli przywrócisz docelowy język tej aplikacji, pojawi się ona na liście aplikacji i będzie można ją uruchomić, zarejestrować lub wyrejestrować.

Jeśli informacje nie są aktualizowane po naciśnięciu przycisku Aktualizuj (Update)

W związku z tym, że ekran Właściwości wymaga połączenia z produktem za pośrednictwem sieci, informacje mogą być na nim wyświetlane z pewnym opóźnieniem. Poczekaj chwilę, a następnie spróbuj ponownie zaktualizować informacje.
Jeśli informacje nadal nie są aktualizowane, upewnij się, że drukarka jest podłączona do Internetu.

Jeśli nie otrzymasz wiadomości e-mail umożliwiającej rejestrację

Podczas rejestracji użytkownika usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center mógł zostać wpisany niewłaściwy adres e-mail.
Wyrejestruj się z usługi, korzystając z odpowiedniej metody dla danego modelu, i rozpocznij proces rejestracji w Canon Inkjet Cloud Printing Center od początku.

Jeśli model ma kolorowy ekran

Usuń rejestrację usługi, wykonując jedną z poniższych procedur.

Jeśli model posiada monochromatyczny ekran i można wydrukować adres URL strony uwierzytelniania

Uwaga

 • Aby sprawdzić, czy używana drukarka może wydrukować adres URL strony uwierzytelniania potrzebnej do zarejestrowania w usłudze IJ Cloud Printing Center, zapoznaj się z częścią „Modele mogące wydrukować adres URL strony uwierzytelniania”.
 • Jeśli model nie posiada ekranu / Jeśli model posiada monochromatyczny ekran i nie można wydrukować adresu URL strony uwierzytelniania

  Aby usunąć rejestrację usługi, należy wyświetlić informacje o drukarce i wybrać kolejno opcje -> Konf. IJ Cloud Printing Center (IJ Cloud Printing Center setup) (lub Konfiguracja poł. z usługą WWW (Web service connection setup) -> Konf. IJ Cloud Printing Center (IJ Cloud Printing Center setup)) -> Usuń z usługi (Delete from this service).
  Aby wyświetlić szczegółowe informacje o drukarce, przejdź do strony głównej dokumentu Podręcznik online i zapoznaj się z częścią „Sprawdzanie informacji o drukarce” lub „Zmiana ustawień za pomocą przeglądarki internetowej” dotyczącą używanego modelu.

  Jeśli nie można drukować

  Jeśli wydruk nie jest możliwy, zapoznaj się z poniższymi informacjami i wykonaj wskazane czynności, używając poprawnej metody stosownie do używanego modelu.
  Jeśli mimo wykonania poniższych działań wydruk nadal nie jest możliwy, wykonaj wydruk, używając sterownika drukarki w komputerze do realizacji zadania, i sprawdź, czy wydruk na drukarce jest możliwy.
  Jeśli nie można wykonać drukowania, przeczytaj sekcję „Często zadawane pytania” lub „Rozwiązywanie problemów” na ekranie głównym dokumentu Podręcznik online.

 • W przypadku połączenia z bezprzewodową siecią LAN po włączeniu drukarki może upłynąć kilka minut, zanim zostanie nawiązana komunikacja. Sprawdź, czy drukarka jest połączona z siecią bezprzewodową i odczekaj chwilę przed rozpoczęciem drukowania.
 • Jeśli drukarka jest wyłączona lub nie ma połączenia z Internetem, a w konsekwencji zadanie drukowania nie może zostać przetworzone w ciągu 24 godzin od jego wysłania, zostanie automatycznie anulowane. Jeśli tak się stanie, sprawdź zasilanie drukarki i połączenie z Internetem, a następnie wyślij ponownie zadanie drukowania.
 • Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do Internetu.
 • Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do sieci LAN, a sieć LAN ma połączenie z Internetem.
 • Upewnij się, że na ekranie drukarki nie jest wyświetlany żaden komunikat o błędzie.
 • Jeśli drukowanie nie rozpocznie się nawet po chwili oczekiwania, wykonaj jedną z poniższych procedur: Powtarzaj tę samą procedurę aż do rozpoczęcia drukowania.
 • Jeśli drukowanie nie rozpocznie się nawet po chwili oczekiwania, wykonaj jedną z poniższych procedur. Powtarzaj tę samą procedurę aż do rozpoczęcia drukowania.
 • Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do Internetu.
 • Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do sieci LAN, a sieć LAN ma połączenie z Internetem.
 • Jeśli drukowanie nie rozpocznie się nawet po odczekaniu dłuższej chwili, wyłącz najpierw drukarkę, a następnie włącz ją ponownie.
 • Jeśli używasz monochromatycznej drukarki i ustawienie Odcienie szarości (Grayscale) jest wyłączone, włącz je i spróbuj ponownie drukować.
 • Drukowanie rozpoczyna się samoczynnie bez udziału użytkownika

  Być może osoby trzecie nielegalnie korzystają z usług Canon Inkjet Cloud Printing Center.

  Jeśli nie możesz prawidłowo zalogować się nawet po wprowadzeniu właściwego hasła w systemie iOS lub Mac

  Jeśli korzystasz z systemu iOS lub Mac, a hasło zawiera symbol ¥ lub ₩, wprowadź zamiast niego odwrotny ukośnik (\). Instrukcje wprowadzania odwrotnego ukośnika można znaleźć w pomocy systemu operacyjnego.

  Jeśli odbierzesz automatyczną wiadomość e-mail o wyrejestrowaniu

  Po dokonaniu rejestracji w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center użytkownik zostanie automatycznie wyrejestrowany, jeśli nie będzie korzystać z usługi przez co najmniej 400 dni.
  Jeśli chcesz ponownie korzystać z usługi, utwórz nowe konto.

  W niniejszej części opisano jak wysyłać obrazy na image. canon.

  Rejestrowanie w image. canon i ustawianie Automatycznego wysyłania

  Możesz zarejestrować image. canon na aparacie i przygotować automatyczne wysyłanie zdjęć.

  • Konieczny jest komputer lub smartfon z przeglądarką i połączeniem internetowym.
  • Musisz podać adres e-mail używany na komputerze lub smartfonie.
  • Aby zapoznać się z instrukcją korzystania z usług image. canon i dowiedzieć się w których krajach i regionach są one dostępne, odwiedź stronę image. canon (https://image. canon/).
  • Mogą być zastosowane oddzielne opłaty za połączenie ISP i punkt dostępu.

  Czynności wykonywane za pomocą aparatu (1)

 • Przełącz ustawienia Wi-Fi na [Włącz].

 • Patrz punkty 1-2 opisane w Podłączanie do smartfona zgodnego z Bluetooth przez Wi-Fi.
 • Wybierz [: Połączenie Wi-Fi/Bluetooth].

  Wybierz [ Przekaż do serwisu internet. ]. canon/pl/C004/manual/html/screens/UG-06_s1020. png" alt=""/>

  Wybierz opcję [Zgoda]. canon/pl/C004/manual/html/screens/UG-06_s1030. png" alt=""/>

  Nawiąż połączenie Wi-Fi. canon/pl/C004/manual/html/screens/UG-06_s1040. png" alt=""/>

 • Podłącz do punktu dostępu przez Wi-Fi. Przejdź do punktu 6 w Połączenie Wi-Fi przez punkt dostępu.
 • Wprowadź swój adres e-mail. canon/pl/C004/manual/html/screens/UG-06_s1050. png" alt=""/>

 • Wprowadź swój adres e-mail, a następnie naciśnij przycisk [OK].
 • Wprowadź czterocyfrowy numer. canon/pl/C004/manual/html/screens/UG-06_s1060. png" alt=""/>

 • Wprowadź wybrany przez siebie czterocyfrowy numer, a następnie naciśnij przycisk [OK].
 • Wybierz opcję [OK]. canon/pl/C004/manual/html/screens/UG-06_s1070. png" alt=""/>

  Czynności na komputerze lub smartfonie

 • Skonfiguruj łącze internetowe do aparatu.

 • Otwórz witrynę, której adres widnieje w powiadomieniu.
 • Postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami, aby dokończyć konfigurowanie na stronie ustawień łącza internetowego do aparatu.
 • Czynności wykonywane za pomocą aparatu (2)

 • Wybierz opcję [Przekaż do serwisu internet. canon/pl/C004/manual/html/screens/UG-06_s1110. png" alt=""/>

  Wybierz opcję [Autom. wysyłanie]. canon/pl/C004/manual/html/screens/UG-06_s1120. png" alt=""/>

 • Gdy ustawiona zostanie opcja [Włącz], obrazy zostają automatycznie wysłane po włączeniu aparatu.
 • Wybierz opcję [Typ do wysłania]. canon/pl/C004/manual/html/screens/UG-06_s2460. png" alt=""/>

 • Ustaw na [Tylko zdjęcia] lub [Zdjęcia+filmy].
 • Uruchom ponownie aparat.

 • Obrazy będą teraz wysyłane automatycznie.
 • Aby przełączać sieci, wybierz opcję [Przełącz sieć] i powtórz kroki 5-8.
 • Aby usunąć połączenie, wybierz [Kasuj ustaw. inter. poł. aparatu], a następnie [OK].
 • Uwaga

 • Wszystkie pliki obrazów na karcie zostaną wysłane, jeśli opcja [Autom. wysyłanie] ustawiona jest na [Włącz].
 • Gdy opcja [Autom. wysyłanie] ustawiona jest na [Włącz], automatyczne wysyłanie rozpoczyna się po uruchomieniu aparatu (lub po ponownym uruchomieniu po automatycznym wyłączeniu).
 • Wszelkie obrazy zarejestrowane podczas automatycznego wysyłania także są automatycznie przesyłane.
 • Przestroga

 • Automatyczne wysyłanie nie rozpoczyna się w trakcie fotografowania z samowyzwalaczem interwałowym.
 • Transfer zatrzymuje się w następujących przypadkach.

 • [Tryb samolotowy] ustawiono na opcję [Wł. ]
 • Rozpoczęło się nagrywanie filmu
 • Nawiązano połączenie przez USB
 • Poziom naładowania akumulatora jest niski
 • Przełącznik zasilania aparatu ustawiony jest na
 • Informacje o usługach Canon 2699b001

  Bezpośredni link do pobrania Informacje o usługach Canon 2699b001

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Informacje o usługach Canon 2699b001