Dokument dotyczący instalacji produktu Aeg Rcb531e1lx

Instalacja produktu Aeg Rcb531e1lx jest prosta i szybka. Wszystko czego potrzebujesz to instrukcja produktu, wkrętak, śrubokręt i narzędzie do otwierania kluczem. Przed przystąpieniem do instalacji należy dokładnie przeczytać dołączony dokument dotyczący instalacji. Instrukcja zawiera wszystkie kroki, które należy wykonać, by poprawnie zainstalować produkt. Po przeczytaniu instrukcji można przystąpić do montażu produktu, wraz z wszystkimi wymaganymi czynnościami. Po zakończeniu instalacji produktu można go uruchomić i cieszyć się z nowego urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Dokument dotyczący instalacji produktu Aeg Rcb531e1lx

Ariston Group

Załączniki

WytworzyłPiotr Fokczyński
Data wytworzeniaOpublikował w BIPMonika FlorczakData opublikowaniaOstatnio zaktualizowałMarek ChynałData ostatniej aktualizacjiLiczba pobrań59653
14100Aleksandra Nespiak472665110584102413761274109173281498312191041941231724641707Marta Kolibska347523876230911673963186794874

metryczka

• Nie umieszczać produktów łatwopalnych

ani przedmiotów nasączonych

łatwopalnymi produktami w pobliżu lub na

urządzeniu.

OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie uszkodzeniem

urządzenia.

• Nie stawiać gorących naczyń na panelu

sterowania.

• Nie kłaść gorących pokrywek na szklanej

powierzchni płyty grzejnej.

• Nie dopuszczać do wygotowania się

potrawy.

• Należy uważać, aby nie dopuścić do

upadku urządzenia lub naczyń na

urządzenie. Powierzchnia może ulec

uszkodzeniu.

• Nie włączać pól grzejnych z pustym

naczyniem lub bez naczynia.

• Nie kłaść folii aluminiowej na urządzeniu.

• Naczynia z żeliwa, aluminium lub z

uszkodzonym dnem mogą zarysować

powierzchnie szklane/ceramiczne. Należy

zawsze podnosić te przedmioty, gdy

trzeba je przesunąć na powierzchnię

gotowania.

• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie

zastosowań kuchennych. Urządzenia nie

wolno stosować do innych celów, np. do

ogrzewania pomieszczenia.

2. 4 Konserwacja i czyszczenie

• Aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni

urządzenia, należy regularnie ją czyścić.

• Przed rozpoczęciem czyszczenia

urządzenia należy je wyłączyć i zaczekać,

aż ostygnie.

• Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod

ciśnieniem ani parą wodną.

3. INSTALACJA

Patrz rozdział dotyczący

bezpieczeństwa.

3. 1 Przed instalacją

Przed przystąpieniem do instalacji płyty

grzejnej należy zapisać poniższe informacje

288

POLSKI

• Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej

szmatki. Stosować wyłącznie obojętne

detergenty. Nie używać produktów

ściernych, myjek do szorowania,

rozpuszczalników ani metalowych

przedmiotów. 5 Usługi

• Aby naprawić urządzenie, należy

skontaktować się z autoryzowanym

centrum serwisowym. Należy stosować

wyłącznie oryginalne części zamienne.

• Informacja dotycząca oświetlenia w

urządzeniu i elementów oświetleniowych

sprzedawanych osobno jako części

zamienne: Zastosowane elementy

oświetleniowe są przystosowane do pracy

w wymagających warunkach fizycznych

(temperatura, drgania, wilgotność) w

urządzeniach domowych lub są

przeznaczone do sygnalizacji stanu

działania urządzenia. Nie są one

przeznaczone do innych zastosowań i nie

nadają się do oświetlania pomieszczeń

domowych. 6 Utylizacja

Zagrożenie odniesieniem

obrażeń lub uduszeniem.

• Aby uzyskać informacje dotyczące

prawidłowej utylizacji produktu, należy

skontaktować się z lokalnymi władzami.

• Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

• Odciąć przewód zasilający blisko

urządzenia i oddać do utylizacji.

umieszczone na tabliczce znamionowej.

Tabliczka znamionowa znajduje się w dolnej

części płyty grzejnej.

Numer seryjny...........................

Dokument dotyczący instalacji produktu Aeg Rcb531e1lx

Bezpośredni link do pobrania Dokument dotyczący instalacji produktu Aeg Rcb531e1lx

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dokument dotyczący instalacji produktu Aeg Rcb531e1lx

Odpowiedzialny za treść:Data wytworzenia:Opublikował w BIP:Data opublikowania:Ostatnio zaktualizował:Data ostatniej aktualizacji:Liczba wyświetleń:191071