Dodatkowa instrukcja techniczna Ge Ba 7a

Dodatkowa instrukcja techniczna Ge Ba 7a jest przeznaczona do pracy z mikroprocesorami i zawiera wskazówki dotyczące instalacji, konfiguracji, zabezpieczeń i optymalizacji. Instrukcja zawiera szczegółowe informacje na temat funkcji i możliwości użycia poszczególnych podzespołów mikroprocesora. Instrukcja zawiera również wskazówki dotyczące instalacji, konfiguracji i użytkowania różnych urządzeń połączonych z mikroprocesorem, w tym optotriaki i inne urządzenia wejściowe. Dodatkowa instrukcja techniczna Ge Ba 7a jest źródłem istotnych informacji, które użytkownik może wykorzystać do optymalizacji pracy z mikroprocesorem.

Ostatnia aktualizacja: Dodatkowa instrukcja techniczna Ge Ba 7a

Archiwum instrukcji i wytycznych

Instrukcje techniczne, które obowiązywały na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297)
 • O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 1998, [starsze wydania: 1978]
 • O-2 Ogólne zasady opracowania map dla celów gospodarczych 1987, [starsze wydania: O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 1992, [starsze wydania: 1985]
 • O-4 Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kart. 1987, [starsze wydania: 1980]
 • G-1 Pozioma osnowa geodezyjna 1986, [starsze wydania: G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna 1988, [starsze wydania: 1986, 1980] 
 • G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji 1988, [starsze wydania: G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe 1988, [starsze wydania: 1979]
 • G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu 1998
 • K-1 Mapa zasadnicza 1987, [starsze wydania: K-1 Podstawowa mapa kraju 1995
 • K-1 Mapa zasadnicza 1998
 • K-2 Mapy topograficzne do celów gospodarczych 1980
 • K-3 Mapy tematyczne 1984, [starsze wydania: 1980]
Instrukcje techniczne wydane drukiem, przygotowane jako załączniki do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii i krajowego systemu informacji o terenie
Inne instrukcje techniczne
Wytyczne techniczne
 • G-1. 1 Pomiary astronomiczne i opracowanie ich wyników. pierwsze 1980
 • G-1. 4 Budowle triangulacyjne. 1973
 • [starsze wydania: 1984]

  • G-2. 1 Podstawowa osnowa wysokościowa. pierwsze 1983
  • G-3. 1 Osnowy realizacyjne 1987, [starsze wydania: 1983]
  • [starsze wydania: 
  • G-4. 1 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe metodami bezpośrednimi. 2007
  • [starsze wydania: G-5. 4 Opracowanie dokumentacji wyjściowej do odnowienia ewidencji gruntów z zastosowaniem technologii fotogrametrycznych. pierwsze 1992 
  • K-1. 1 Metryka mapy zasadniczej. 1980
  • , (+ wydanie pierwsze 1981)
  • K-1/K-3. 10 Reprodukcja kartograficzna małonakładowa. Metody i technologie. pl/PrzepisyHistoryczne/Wytyczne/K-2. 1_Mapy_topograficzne_oprac_pierw_i_aktualiz_map_1985. ">K-2. 1 Mapy topograficzne. Opracowanie pierworysów i aktualizacja map w skalach 1:5000 i 1:10 000. 2_Mapy_topograficzne_oprac_czyst_map_5000_i_10000_1985. 2 Mapy topograficzne. Opracowanie czystorysów map w skalach 1:5000 i 1:10 000. 3_Sporzadzanie_map_fotograficznych_1983. 3 Sporządzanie map fotograficznych. pierwsze 1983
  • K-2. 4 Metryka mapy topograficznej (1:5000, 1:10 000). 1980
  • K-2. 5 Metryka mapy topograficznej (1:25 000, 1:50 000). 6 Metryka mapy topograficznej (1:100 000, 1:200 000, 1:500 000). 1980
  •  
  • K-3. 1 Mapy społeczno-gospodarcze w skalach 1:5000, 1:10 000 i 1:25 000 (12 części). 2_Sporzadzanie_map_inz_gosp_zaklad_przem_met_stereo_1981. 2 Sporządzanie map inżynieryjno-gospodarczych zakładów przemysłowych metodą stereofotogrametryczną. 3_Mapa_przegladowa_uzbrojenia_terenu_wyd_III_1987. 3 Mapa przeglądowa uzbrojenia terenu 1987, [starsze wydania: GIS-3 Mapa Hydrograficzna Polski skala 1:50 000, w formie analogowej i numerycznej. 2005
  • GIS-4 Mapa Sozologiczna Polski skala 1:50 000, w formie analogowej i numerycznej. 2005
  • Przepisy o pomiarach kraju

  Dodatkowa instrukcja techniczna Ge Ba 7a

  Bezpośredni link do pobrania Dodatkowa instrukcja techniczna Ge Ba 7a

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Dodatkowa instrukcja techniczna Ge Ba 7a